Gå direkt till innehåll
Foto av: Mats Lefvert
Foto av: Mats Lefvert

Pressmeddelande -

Blacknuss hoppas väcka gästernas danslust under Nobelbanketten

Årets divertissement på Nobelbanketten den 10 december låter sig inspireras av attStadshuset firar sitt hundraårsjubileum och av all den musik som ekat mellan Blåhallens väggar genom det gångna århundrandet. Det finns även flera andra tillfällenunder Nobelveckan att njuta av musik, som vid prisutdelningen, konserten och vidårets ljusfestival.

Årets Nobelbankett sammanfaller med Stadshusets hundraårsjubileum. Det inspirerarkvällens divertissement som utgår från temat eko. Det handlar om det konkreta ekot avljudvågor som studsar mellan byggnadens höga väggar, men också om historiens ekosom når oss i vår samtid och ekot som årets festligheter skickar vidare mot framtiden.Linus Fellbom står tillsammans med Magnus Lindgren för konstnärlig ledning fördivertissementet under banketten.

”Nobelfesten är en sagolik tillställning och divertissementens funktion är, som alltid, attbidra till att förhöja den hissnande upplevelsen”, berättar Linus Fellbom. ”Vi blandargenrer och tidsepoker, men nytt för i år är att vi dyker ner i det som i musikaliska termerkallas för groove eller rythm, bland annat genom Blacknuss medverkan. Att ställa sig uppoch dansa under själva banketten är kanske inte helt reglementsenligt, dans bjuds detenligt traditionen in till i Gyllene salen efter att taffeln brutits. Men med åretsdivertissement kommer vi försöka väcka gästernas danslust redan vid sittande bord.”

Medverkar gör 14 musiker ur Västerås Sinfonietta, 35 sångare från Västeråsmusikklassers flickkör vid Fryxellska skolan, tre musiker från ett av Sveriges funkscensfrämsta band Blacknuss, samt operasångerskan Elisabeth Meyer. Allt under ledning avMagnus Lindgren, som även står för arrangemang samt spelar flöjt och saxofon.

Nobelprisutdelningen på Konserthuset Stockholm

Kungliga Filharmonikerna står för musiken vid Nobelprisutdelningen den 10 december,och leds av Alexander Hanson. Sopranen Julia Sporsén är sångsolist vidprisutdelningen. Bland annat framförs musik av Valentin Silvestrov, Hector Berlioz ochEdvard Grieg.

Nobel Prize Concert

Årets konsert för samman den världsberömda dirigenten Esa-Pekka Salonen och denhyllade violinisten Julia Fischer tillsammans med Kungliga Filharmonikerna. Den 8december uppförs Boccherini, Brahms och Ravel på Konserthusets scen. Publiken fårockså lyssna till verk av den unga, uppmärksammade kompositören Gabriella Smith.https://www.nobelprize.org/nob...

Ljusfestivalen Nobel Week Lights

Den 9 december bjuder Adolf Fredriks kyrkas kammarkör in till en magiskmusikupplevelse. Fonden utgörs av konstverket Firefly Field av designstudion StudioToer som är en av sjutton installationer under ljusfestivalen. Vintersånger om ljus ochmörker kommer att ljuda bland konstverkets hundratals eldflugor som svävar idecemberkylans mörker. Upplevelsen äger rum på Skeppsholmen vid konstverket.https://nobelweeklights.se/eve...

Nobel Week Dialogue

Under årets konferens i Göteborg den 9 december uppträder orkestern DreamOrchestra. Orkestern bildades 2016 och består idag av 184 barn från 18 länder. Mångakom till Sverige hösten 2015, andra har bott i landet hela sitt liv. Musikern Diva Cruzkommer även att spela.
nobelprize.org/future-of-migration

Pressbilder:

Pressbilder återfinns på https://nobelprize.org/press-i...

För ytterligare information kontakta:

Rebecka Oxelström, presschef, press@nobelprize.org+46812208445

Nobelstiftelsen
Nobelstiftelsen är en privat stiftelse som bildades år 1900 med utgångspunkt i Alfred Nobels testamente ochde grundstadgar som fastställdes i anslutning till testamentet. Nobelstiftelsens primära syfte är att säkra attintentionerna i testamentet uppfylls. Stiftelsen ansvarar för att förvalta Alfred Nobels förmögenhet på ettsådant sätt att den ekonomiska basen för Nobelpriset säkras i ett långsiktigt perspektiv och oberoendetgaranteras för de Nobelprisutdelande institutionerna i deras arbete med att utse pristagare. Vidare är detNobelstiftelsens uppdrag att förvalta och utveckla de varumärken och immateriella tillgångar som har byggtsupp under Nobelprisets drygt hundraåriga historia.

© Nobelstiftelsen 2023. Nobelpriset®, Nobel Prize® och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registreradevarumärken.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


MTA Communication är en del i MTA Production AB, ett bokningsbolag och en byrå för kreativa idéer inom musik, teater och konst.

Kontakter

Hilda Sandgren

Hilda Sandgren

Presskontakt Founder, Creative Director +46 70-440 85 00
Ida Sjödin

Ida Sjödin

Presskontakt Head of Production Stockholm 0735061207

Kreativ kommunikations- och innehållsbyrå.

MTA Communication är en del i MTA Production AB, ett bokningsbolag och en byrå för kreativa idéer inom musik, teater och konst.

MTA Communication
Gamla Brogatan 23 A
111 20 Stockholm
Sverige