Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

DELTAGARE TILL STUDIER SÖKES! 

Just nu söker två studenter efter deltagare till examensarbeten som fokuserar på digitala hjälpmedel i skolan och hur digitala kartor kan bli mer inkluderande. Är du intresserad av att delta eller känner du någon som kan känna sig manad? 

➡️ Studie 1: Jessica Darkgie studerar systemvetenskap vid Högskolan i Skövde med inriktning mot informationssystem. Examensarbetet ska handla om hur elever med dyslexi upplever digitala hjälpmedel/verktyg (så som Legimus) i skolan. 

Vem kan delta? Elever från årskurs 7-9 eller gymnasiet med dyslexi. Intervjuerna kommer att ske digitalt och anonymiseras i efterhand. De genomförs i linje med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och med ett samtycke från vårdnadshavare. 

Vill du ha mer information eller är du intresserad av att delta? Kontakta Jessica Darkgie: a18jesda@student.his.se 

➡️ Studie 2: Alexandra Veskoukis, studerar interaktionsdesign på Malmö Universitet och skriver sin masteruppsats om tillgängliga digitala kartor. Kartor är viktiga verktyg för att kunna planera t.ex. promenader, utflykter eller resor men också för att kunna undersöka tillgängligheten på de platser man vill besöka. Studien syftar till att se över hur digitala kartor skulle kunna se ut i framtiden för att bli mer inkluderande. 

Vem kan delta? Alla över 18 år som har upplevt att digitala kartor skulle kunna bli mer inkluderande. Inga förkunskaper krävs. Du som deltar i studien kommer att få ett paket med verktyg som består av uppdrag som du själv fyller ut med hjälp av de material som följer med (t.ex. penna, papper och klistermärken). Du kommer få utföra 4-5 uppdrag som tar ca 3 timmar totalt, och som genomförs när det passar dig under perioden 12-18 april. Deltagandet anonymiseras i studien. 

Vill du ha mer information eller är du intresserad av att delta? Kontakta Alexandra Veskoukis: alexandra.veskoukis@gmail.com

DELTAGARE TILL STUDIER SÖKES! Just nu söker två studenter efter deltagare till examensarbeten som fokuserar på digitala hjälpmedel i skolan och hur digitala kartor kan bli mer inkluderande. Är du intresserad av att delta eller känner du någon som kan känna sig manad? ➡️ Studie 1: Jessica Darkgie studerar systemvetenskap vid Högskolan i Skövde med inriktning mot informationssystem. Examensarbetet ska handla om hur elever med dyslexi upplever digitala hjälpmedel/verktyg (så som Legimus) i skolan. Vem kan delta? Elever från årskurs 7-9 eller gymnasiet med dyslexi. Intervjuerna kommer att ske digitalt och anonymiseras i efterhand. De genomförs i linje med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och med ett samtycke från vårdnadshavare. Vill du ha mer information eller är du intresserad av att delta? Kontakta Jessica Darkgie: a18jesda@student.his.se ➡️ Studie 2: Alexandra Veskoukis, studerar interaktionsdesign på Malmö Universitet och skriver sin masteruppsats om tillgängliga digitala kartor. Kartor är viktiga verktyg för att kunna planera t.ex. promenader, utflykter eller resor men också för att kunna undersöka tillgängligheten på de platser man vill besöka. Studien syftar till att se över hur digitala kartor skulle kunna se ut i framtiden för att bli mer inkluderande. Vem kan delta? Alla över 18 år som har upplevt att digitala kartor skulle kunna bli mer inkluderande. Inga förkunskaper krävs. Du som deltar i studien kommer att få ett paket med verktyg som består av uppdrag som du själv fyller ut med hjälp av de material som följer med (t.ex. penna, papper och klistermärken). Du kommer få utföra 4-5 uppdrag som tar ca 3 timmar totalt, och som genomförs när det passar dig under perioden 12-18 april. Deltagandet anonymiseras i studien. Vill du ha mer information eller är du intresserad av att delta? Kontakta Alexandra Veskoukis: alexandra.veskoukis@gmail.com

Presskontakt

Pressavdelningen

Pressavdelningen

Presskontakt

Vi arbetar för att alla ska ha möjlighet att läsa på sina villkor.

Myndigheten för tillgängliga medier ger personer tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation på det sätt som passar dem, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM är en statlig myndighet under kulturdepartementet. MTM:s vision är ett samhälle där all läsning är tillgänglig.