Gå direkt till innehåll
Ny bok förklarar ekonomi enkelt och lättläst för alla

Pressmeddelande -

Ny bok förklarar ekonomi enkelt och lättläst för alla

Pengar är ett ämne som berör oss alla och så många som varannan person känner stress när de tänker på sin ekonomi. I den nya boken Bättre koll på pengarna förklarar kognitionsvetaren Elin Helander privatekonomi och ekonomiska begrepp som alla behöver känna till på ett lättläst sätt. Boken ges ut av LL-förlaget och riktar sig till bland annat personer med intellektuell funktionsnedsättning, personer med ADHD och till personer som håller på att lära sig svenska.

— Min förhoppning är att läsarna kommer känna att de vet vad de behöver veta om pengar när de läst boken, och att det leder till en mer positiv känsla för pengar. I dag är det många som blir stressade och nervösa när pengar och ekonomi nämns, men pengar handlar inte bara om att betala räkningar. Utan också om frihet, att kunna välja vad man ska göra med sina pengar, säger Elin Helander.

Känner man att man inte har koll på sin ekonomi är det extra lätt att bli orolig. Om man tar greppet över sin ekonomi är den inte längre stressande, istället blir den en möjlighet för en att nå sina drömmar. I Bättre koll på pengarna får läsaren en genomgång av ekonomiska begrepp som intäkt, utgift, ränta och budget, och får tips om hur man kan spara pengar för att få en bra grundbuffert. Avslutningsvis finns en ordlista med förklaringar på viktiga ekonomiska begrepp.

Boken har granskats av Kronofogden, som under det senaste året har sett en dramatisk ökning över antalet unga som vill ha hjälp med att bli av med sina skulder. Antalet unga mellan 18 och 30 år som sökt hjälp ökade år 2020 med 124 procent jämfört med 2010.

Elin Helander är kognitionsvetare och har forskat inom kognitiv neurovetenskap på Karolinska institutet. Hon har grundat Dreams Institute som jobbar för ett ökat ekonomiskt välbefinnande, och föreläser om hjärnan, pengar och beslutsfattande. Elin Helander har tidigare skrivit boken Lura hjärnan att spara.

Titel: Bättre koll på pengarna

Författare: Elin Helander

Formgivare: Lisa Benk

Utgivningsdag: 13 oktober 2021

Lättlästnivå: 3

LL-förlaget, som är en del av Myndigheten för tillgängliga medier, ger ut lättläst litteratur för vuxna och unga vuxna. Förlaget ger ut omkring 15 böcker varje år, både faktaböcker och skönlitteratur.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Myndigheten för tillgängliga medier ger personer tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation på det sätt som passar dem, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM är en statlig myndighet under kulturdepartementet.

MTM:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga. 

Presskontakt

Hedvig Weibull

Hedvig Weibull

Presskontakt Tf presskontakt MTM 040-6532774

Vi arbetar för att alla ska ha möjlighet att läsa på sina villkor.

Myndigheten för tillgängliga medier ger personer tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation på det sätt som passar dem, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM är en statlig myndighet under kulturdepartementet. MTM:s vision är ett samhälle där all läsning är tillgänglig.