Gå direkt till innehåll
Foto: Mattias Diesel
Foto: Mattias Diesel

Pressmeddelande -

MTR Nordic intensifierar klimatarbetet – tar täten bland svenska företag inom passagerartransport

2020 anslöt sig MTR Nordic, som MTRX är en del av, till Science Based Targets initiative (SBTi). Nu har den nordiska MTR-koncernen satt mål om att minska sina utsläpp fram till 2025 och även beslutat att kompensera för samtliga utsläpp från 2022. MTR Nordic blir därmed den första aktören i Sverige inom passagerartransport som förbundit sig att reducera sina koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet.

Under 2020 minskade MTR Nordic sitt koldioxidavtryck med hela 61,5 procent från 2018 och uppnådde därmed bolagets målsättning på området. För att öka ambitionen ytterligare anslöt sig MTR Nordic år 2020 till kampanjen Business Ambition for 1.5°C som leds av Science Based Targets initiative (SBTi). Nu har koncernen satt mål om att minska sina koldioxidutsläpp från scope 1 och 2 med ytterligare 40 procent fram till 2025 räknat från basår 2019 samt kartlagt och satt mål för koncernens scope 3-utsläpp. Koncernen har även beslutat om att kompensera för samtliga utsläpp från och med 2022. MTR Nordic blir därmed den första svenska aktör inom passagerartransport som förbundit sig att reducera sina koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet.

– Även om spårtrafiken är ett av de mest klimatsmarta sätten att resa på kan vi inte luta oss tillbaka och vara nöjda. Klimatkrisen är ett faktum och vi har ett gemensamt ansvar att vända den negativa utvecklingen. Med samlad kraft ska vi intensifiera vårt arbete med att minska vår klimatpåverkan, säger Peder Osterkamp, tf. Sustainability & Operational Excellence Director på MTR Nordic.

MTR Nordic har genom sitt åtagande satt mål om att minska:

 • Scope 1: Direkta utsläpp från egenkontrollerade källor
 • Scope 2: Indirekta utsläpp från produktionen av förvärvad energi
 • Scope 3: Indirekta utsläpp som uppstår i företagets värdekedja

Under 2020 och 2021 har följande aktiviteter initierats:

 • Ökad användning av förnybart bränsle – infört möjlighet att tanka HVO100 i samtliga egna bilar, samt kravställt att samtlig ersättningstrafik ska tankas med HVO100
 • Effektiviserat fjärrvärmeanvändningen i Citybanan vilket minskat energiförbrukningen med ca 70%
 • Infört behovsstyrd ventilation i tunnelbanedepån i Högdalen och påbörjat arbete på fler depåer
 • Bytt till LED-belysning på huvudkontoret
 • Utvärderar lösningar för Eco-drive för att minska tågens energiförbrukning
 • Satt mål om minimering av flygresor där flygresor bokas i undantagsfall
 • Kravställt att öka andelen förnybara bränslen och elbilar för taxiresor
 • Tagit beslut om att öka mängden elbilar i den egna flottan till mer än hälften av totalen till 2025

Race to Zero
Som medlem i Business Ambition for 1.5°C är MTR också ett av totalt 3 067 företag som är del av FN:s globala kampanj Race to Zero för att öka klimatåtagandet inför klimatmötet COP26. Kampanjen riktar sig mot företag, städer, regioner och investerare för att öka deras klimatambitioner och även uppmuntra regeringar till att öka sin ambitionsnivå. Målet är att därigenom skapa en positiv feedback-loop för klimatambition och åtgärder.

– Jag är väldigt stolt att MTR Nordic förbundit sig att göra vår del för att lyckas med klimatomställningen. Vi hoppas att vårt åtagande kan trigga andra branschkollegor och övriga svenska företag att ta steget de med, avslutar Peder Osterkamp, tf. Sustainability & Operational Excellence Director på MTR Nordic.

Ämnen

Taggar

Regioner


MTRX erbjuder sedan 2015 den bästa tågupplevelsen mellan Stockholm och Göteborg. Vi vill ge dig ett tryggt, smart och personligt resande i arbetet eller privat. Därför erbjuder vi resor med högst punktlighet, bra priser och en överlägsen serviceupplevelse. Vi har blivit utsedda till Sveriges bästa tågbolag fem år i rad enligt Svenskt Kvalitetsindex.

MTRX
Vi reser med dig

MTRX är en del av MTR Nordic Group som består av dotterbolagen MTR Tunnelbanan, MTR Tech, MTRX, MTR Pendeltågen och det nordiska moderbolaget MTR Nordic, som i sin tur är ett helägt dotterbolag till MTR Corporation Ltd (UK) med säte i London och ingår i den globala MTR-koncernen.

Presskontakt

Joakim Sundh

Joakim Sundh

Presskontakt Verkställande direktör / CEO +46 (0)76 6411486
MTR Nordics Pressjour

MTR Nordics Pressjour

Presskontakt 08-578 610 20
Madelene Josephson

Madelene Josephson

Presskontakt CCO +46 (0) 733819311

Relaterat material

Relaterade nyheter

Vi reser med dig

MTRX erbjuder sedan 2015 den bästa tågupplevelsen mellan Stockholm och Göteborg. Vi ge dig ett tryggt, smart och personligt resande i arbetet eller privat genom resor med högst punktlighet, bra priser och en överlägsen serviceupplevelse. Vi har dessutom, enligt Svenskt Kvalitetsindex de senaste fem åren, Sveriges nöjdaste tågresenärer.

MTR:s pressrum är indelade i två delar - ett pressrum för vår kommersiella tågtrafik under MTRX-flagg och ett separat pressrum för upphandlad trafik under namnet MTR Nordic.

MTR-koncernen, med bas i Hongkong, är ett av världens ledande tågföretag och bedriver idag tågtrafik på tre kontinenter: Asien, Australien (Oceanien) och Europa. Koncernen omsatte 2015 ca 47 miljarder SEK (41,7 miljarder HKD) med ett resultat efter skatt på ca 12 miljarder SEK (10,9 miljarder HKD).

MTRX
Klarabergsviadukten 49
111 64 STOCKHOLM
Sverige