Munters AB inbjuder till analytiker- och pressträff

Tid 27 April 2006 10:00 – 10:00

Plats Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Wenströmrummet, Grev Turegatan 16, Stockholm

Munters AB har härmed nöjet att inbjuda till analytiker- och pressträff torsdag 27 april kl 10.00. (Kaffe serveras från kl. 09.45) PROGRAM Med anledning av Munters resultat för första kvartalet 2006 inbjuder Munters till analytiker- och pressträff. Rapporten presenteras av CEO Lennart Evrell och CFO Jonas Samuelson. Efter presentationen finns utrymme för frågor. VÄNLIGEN OBSERVERA, ny plats! Plats: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Wenströmrummet, Grev Turegatan 16, Stockholm Vi ber dig bekräfta din medverkan senast tisdag 25 april till Munters AB, Catherine Kimell, tel: 08-626 63 36, fax: 08-754 68 96 e-post: catherine.kimell@munters.se Munters är världsledande inom fuktreglering med tjänster och produkter för vatten- och brand¬skadesanering samt avfuktning, befuktning och kylning av luft. Kunderna finns i en rad olika segment varav de största är försäkrings-, livsmedels-, läkemedels- och elektronikindustrierna. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i 30 länder. Koncernen har 3 245 anställda och en omsättning på 5 130 miljoner SEK. Munters är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information se www.munters.com

Relaterat innehåll