Pressmeddelande -

Lars Engström ny VD och koncernchef för Munters AB

Som tidigare meddelats lämnar Lennart Evrell sin befattning som VD och koncernchef för Munters AB. Till ny VD och koncernchef har utsett Lars Engström, Atlas Copco. Lars Engström, 43 år, är sedan 2002 VD för Atlas Copco Underground Rock Excavation Division med huvudkontor i Örebro och en av de större divisionerna inom affärsområde Construction and Mining Technique. Han har sedan 1994 varit verksam inom olika delar av Atlas Copco såväl i Sverige som utomlands. ”Lars har haft en mycket framgångsrik karriär inom Atlas Copco och har en mångårig internationell erfarenhet av att leda verksamheter som omfattar utveckling, tillverkning, försäljning och service; erfarenheter som väl passar Munters,” säger Berthold Lindqvist, styrelseordförande i Munters. Lars Engström tillträder befattningen under hösten. Lennart Evrell frånträder sin befattning den 1 juni. CFO Jonas Samuelsson utses som tillförordnad VD och koncernchef för Munters och tillträder sin temporära befattning vid samma tidpunkt. Styrelsen Munters AB Styrelseordförande Berthold Lindqvist mobil: 070 597 11 88 CFO Jonas Samuelson tel: 08 626 63 06 mobil: 070 626 63 79 VP Corp. Communications Sören Sjöström tel: 08 626 63 08 mobil: 070 600 22 44 Munters är världsledande inom fuktreglering med tjänster och produkter för vatten- och brandskadesanering samt avfuktning, befuktning och kylning av luft. Kunderna finns i en rad olika segment varav de största är försäkrings-, livsmedels-, läkemedels- och elektronikindustrierna. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i 30 länder. Koncernen har 3 245 anställda och en omsättning på 5 130 miljoner SEK. Munters är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information se www.munters.com

Ämnen

  • Företagande