Pressmeddelande -

Munters får ny chef för Division HumiCool

Per Segerström efterträder Hannu Saastamoinen som ny chef för Division HumiCool Hannu Saastamoinen har accepterat positionen som koncernchef och delägare i det finska kylföretaget Huurre Group. Till ny chef för Division HumiCool har Per Segerström utnämnts. Per är för närvarande chef för Industriell Avfuktning, den största enheten inom Division Avfuktning. Per började på Munters i början av 2003 efter flera års anställning inom ABB-koncernen på ledande befattningar inom och utanför Sverige. ”Utnämningen är ett naturligt steg i Pers utveckling inom Munters. Han har lett utvecklingen av Division Avfuktning i Europa på ett mycket bra sätt och har under det senast året drivit den största delen av den globala avfuktningsverksamheten. Det är naturligt att Per nu tar över en av Munters divisioner och att Per kommer in i koncernledningen” säger Lennart Evrell, CEO Munters. Mike McDonald, Divisionschef Avfuktning, kommer i fortsättningen att ta över Pers funktion i tillägg till sitt nuvarande ansvar som chef för Division Avfuktning. Hannu Saastamoinen började på Munters 2004 som chef för Division HumiCool Europa. ”Efter många år utomlands får jag en möjlighet att återvända till Finland på ett sätt som passar både karriär- och familjemässigt” säger Hannu Saastamoinen. ”Under sin tid hos oss har Hannu förbättrat divisionens omsättning och lönsamhet på ett imponerande sätt, bland annat genom en rad strukturförändringar. Jag beklagar att vi tappar Hannu. Vi önskar honom lycka till i sitt nya jobb” säger Lennart Evrell, CEO Munters. Samtliga förändringar äger rum den 1 augusti. För mer information kontakta: CEO Lennart Evrell tel: 08 626 63 03 mobil: 070 588 15 15 CFO Jonas Samuelson tel: 08 626 63 06 mobil: 070 626 63 79 VP Corp. Communications Sören Sjöström tel: 08 626 63 08 mobil: 070 600 22 44 Munters är världsledande inom fuktreglering med tjänster och produkter för vatten- och brandskadesanering samt avfuktning, befuktning och kylning av luft. Kunderna finns i en rad olika segment varav de största är försäkrings-, livsmedels-, läkemedels- och elektronikindustrierna. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i 30 länder. Koncernen har 3 245 anställda och en omsättning på 5 130 miljoner SEK. Munters är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information se www.munters.com

Ämnen

  • Företagande