Pressmeddelande -

Munters hjälper till att återställa efter Florida orkaner

Orkanerna Charley och Frances har härjat över Florida och orkanen Ivan närmar sig snabbt ifrån Karibien. Skadorna som följt på de två första orkanerna har varit omfattande och Ivan förväntas föra med sig ytterligare förödelse i Florida, Alabama och Mississippi. Munters saneringsteam har varit mycket aktiva vid hjälpinsatser för att återställa flera sjukhus och har också fått förtroendet att återställa Orlandos internationella flygplats. Dessutom har teamen varit involverade i flera saneringar av hotell, semesterorter och shopping center i området. Flera byggnader hade just torkats ut när Frances kom in över land och dessa drabbades då igen. Omkring 200 människor arbetar i Munters katastrof team, varav flertalet utgörs av inhyrd personal. “ Situationen är mycket krävande och nya projekt kommer till oss dagligen. Utrustning finns utplacerad i flera områden för att vi ska kunna rycka ut så fort som möjligt. Det förväntade ordervärdet efter orkanerna Charley och Frances kommer att uppgå till ca 5 miljoner dollar. Fakturering sker sent under kvartal tre och merparten under kvartal fyra” säger Lauren Reid, Vice President & General Manager, Munters Corporation - Moisture Control Services Division. För mer information kontakta: Lennart Evrell, CEO Tel: +46 8 626 63 03 Mob: +46 70 588 15 15 eller Bernt Ingman, CFO Tel. +46 8 626 63 06 Mob: +46 70 672 74 54 eller Sören Sjöström, VP Corporate Comm. Tel: +46 8 626 63 08 Mob: +46 70 600 22 44 Munters är världsledande inom fuktreglering med produkter och tjänster för avfuktning, befuktning och kylning av luft. Kunderna finns i en rad olika segment varav de största är försäkrings-, livsmedels-, läkemedels-, och elektronikindustrierna. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i fler än 25 länder i Europa, Americas och Asien. Koncernen har 3 000 anställda och en omsättning på 4 200 miljoner SEK. Munters är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information se www.munters.com

Ämnen

  • Industri, tillverkning