Gå direkt till innehåll
800 niondeklassare har tonsatt 13 byggnader i Kristianstad

Pressmeddelande -

800 niondeklassare har tonsatt 13 byggnader i Kristianstad

Upplev en klingande stad, musikaliska berättelser om Kristianstads historia och framtid, både live och virtuellt – när projektet Väggarna vaknar har premiär på Skyltsöndagen 30 november i Kristianstad. Då kan alla som vill lyssna på resultatet via gratis-appen Tidsmaskinen som väcker varje vägg i projektet till liv med nya, platsunika kompositioner.


VIRTUELL KONSERTPROMENAD
Under hösten har 800 elever i årskurs 9 i Kristianstads kommun träffat fyra kompositörer – Allan Skrobe, Linda Alexandersson, Pär Moberg och Eva Kunda Neidek – och tillsammans med dessa komponerat 13 musikstycken inspirerade av lika många platser i Kristianstad. Nu kan alla lyssna på resultatet! Med hjälp av en smart-phone kan man gå en virtuell konsert-promenad. Det är ingen risk att gå vilse. Pilen i appen visar vägen till de 14 olika platserna som spelar upp elevernas och tonsättarnas nya kompositioner.

Start är vid Rådhuset kl 11.00 eller 14.00 där besökare får hjälp att komma igång med appen Tidsmaskinen som är gratis att ladda ner.

För de som inte har en smartphone arrangeras en gemensam konsertpromenad med guide vid två tillfällen (11.00 och 14.00)


LIVEKONSERT I RÅDHUSETS FOAJÉ
Rådhusets väggar kommer även väckas till liv med musik från förr och nu kl 17.00. Projektets kompositörer har skapat ett verk var till denna premiär, inspirerad av Kristianstads historia, som uruppförs i Rådhusets foajé av kompositörerna, Ensemble Mare Balticum och Ostrochorus – Östgöta Nations kör. Men även musik från tiden då staden grundlades kommer att framföras.

Läs mer och se projektfilmer på:
www.musikisyd.se/unga/vaggarnavaknar


För mer information:
Camilla Jonasson, projektledare Väggarna vaknar!
UNGA Musik i Syd
tel. 0707-20 58 11
camilla.jonasson@musikisyd.se

Ämnen

Taggar


Musik i Syd har i uppdrag att verka för ett rikt, aktivt och varierat musikliv i Skåne och Kronoberg. Som musikproducent och arrangör har Musik i Syd en samordnande roll och medverkar till att musiklivet för såväl barn som vuxna stimuleras och utvecklas. Musik i Syd verkar också som nav för – och ofta även initiativtagare till – en mängd projekt och festivaler runt om i Kronoberg, Skåne och Öresundsregionen.

Presskontakt

Ida Fredriksson, Kristianstad

Ida Fredriksson, Kristianstad

Kommunikationssamordnare Unga, Ensemble Mare Balticum 0708-20 58 45

– En del av något större

Vi som arbetar med, och älskar musik, vet vilken stor betydelse musiken har för många. Musik berör, ger tröst, glädje, gemenskap och är också utvecklande. Musik berättar om livet – musik är en väsentlig del av livet.

Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne – Kronoberg med syfte att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. Det är ett kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra levande musik tillgänglig även utanför de större städerna. Genom Musik i Syds olika verksamheter får därmed vuxna och barn i regionen möjlighet till kvalitativa musikupplevelser på platser där man annars inte skulle ha möjlighet att producera och framföra liknande utbud.

Musik är en positiv kraft i samhället. Genom att vi kan stimulera till människors utveckling är vi en viktig del också i samhällets utveckling. Ett brett och lokalt utbud av musik bidrar till livskvalitet och är en av flera kuggar i hur vi formar vår gemensamma framtid. Mångfalden av olika nationaliteter i regionen bidrar till ett bredare utbud av musikformer. Det skapar nya möten, spännande upplevelser och ökad förståelse mellan olika kulturer. Musik i Syd är på många sätt en del av något större.

Varje år presenterar Musik i Syd drygt 3.000 konserter för mer än 300.000 personer, ofta i samarbete med olika lokala arrangörer. Vi har med andra ord stor betydelse för utvecklingen av ett rikt musik­liv för de många människorna, men också för musiker, ensembler och arrangörer som genom de olika projekten ges möjlighet till arbete där de bor.