Gå direkt till innehåll
​Frilansande, professionella musiker kan ansöka om residens från Region Kronoberg i samarbete med Musik i Syd

Pressmeddelande -

​Frilansande, professionella musiker kan ansöka om residens från Region Kronoberg i samarbete med Musik i Syd

Region Kronoberg har presenterat särskilda insatser riktade till länets mest utsatta kulturområden; scenkonst, litteratur samt bild och form, för att motverka corona-pandemins negativa effekter.

På uppdrag av regionen har Musik i Syd fått möjlighet att utlysa 4 tillfälliga residens för frilansande, professionella musiker under perioden 20 november-31 december.

De antagna musikerna kommer att under början av 2021 erbjudas möjlighet att presentera sitt arbete genom framträdande i regi av Musik i Syd. Detta kan till exempel vara del i en offentlig konsert eller föreställning för barn & unga, beroende på inriktning och önskemål. Stödet kan också användas som förberedelse- och repetitionstid inför redan bokade engagemang.

Ansökningsförfarande

Skriftlig ansökan med ett personligt brev som inkluderar referens till verksamhet, dokumentation av nuvarande situation, övriga beviljade stöd i samband med pandemin och målsättning med residenset skickas till coronaresidens@musikisyd.se

Vem kan söka?

Du som är professionell, frilansande musiker/kulturskapare, folkbokförd i Kronobergs län.

Ansökningsperiod

Sista ansökningsdag 14 november.

Bedömning

En grupp bestående av personer inom Musik i Syds ledning med kompetens av ansökningar fattar beslut om vilka som utses.

Om stödet

De sammanlagt fyra musiker som beviljas stödet kan antingen fakturera Musik i Syd 45 000 kr för sitt arbete eller som löntagare få ersättningen utbetalad som en engångslön a 30 000 kr före skatt.

Stödet är individuellt. Samordnare för stödet är producent Paula Gårsjö som bistår kring de offentliga framträdanden som kan bli resultatet av residenset. För ev. framträdanden utgår separat gage.

Redovisning

En kort skriftlig beskrivning av utfört arbete lämnas till Musik i Syd i anslutning till projektets slut/genomförande.

Kontakt Musik i Syd

Paula Gårsjö

paula.garsjo@musikisyd.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Vi som arbetar med, och älskar musik, vet vilken stor betydelse musiken har för många. Musik berör, ger tröst, glädje, gemenskap och är också utvecklande. Musik berättar om livet – musik är en väsentlig del av livet.

Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne och Kronoberg med syfte att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. Det är ett kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra levande musik tillgänglig även utanför de större städerna. Genom Musik i Syds olika verksamheter får därmed vuxna och barn i regionen möjlighet till kvalitativa musikupplevelser på platser där man annars inte skulle ha möjlighet att producera och framföra liknande utbud. 

– En del av något större

Vi som arbetar med, och älskar musik, vet vilken stor betydelse musiken har för många. Musik berör, ger tröst, glädje, gemenskap och är också utvecklande. Musik berättar om livet – musik är en väsentlig del av livet.

Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne – Kronoberg med syfte att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. Det är ett kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra levande musik tillgänglig även utanför de större städerna. Genom Musik i Syds olika verksamheter får därmed vuxna och barn i regionen möjlighet till kvalitativa musikupplevelser på platser där man annars inte skulle ha möjlighet att producera och framföra liknande utbud.

Musik är en positiv kraft i samhället. Genom att vi kan stimulera till människors utveckling är vi en viktig del också i samhällets utveckling. Ett brett och lokalt utbud av musik bidrar till livskvalitet och är en av flera kuggar i hur vi formar vår gemensamma framtid. Mångfalden av olika nationaliteter i regionen bidrar till ett bredare utbud av musikformer. Det skapar nya möten, spännande upplevelser och ökad förståelse mellan olika kulturer. Musik i Syd är på många sätt en del av något större.

Varje år presenterar Musik i Syd drygt 3.000 konserter för mer än 300.000 personer, ofta i samarbete med olika lokala arrangörer. Vi har med andra ord stor betydelse för utvecklingen av ett rikt musik­liv för de många människorna, men också för musiker, ensembler och arrangörer som genom de olika projekten ges möjlighet till arbete där de bor.