Gå direkt till innehåll
Kick till skolor att söka Skapande skola-bidrag – seminariedag för inspiration och fördjupad kunskap

Pressmeddelande -

Kick till skolor att söka Skapande skola-bidrag – seminariedag för inspiration och fördjupad kunskap

Skapande skola har funnits i fyra år och är ett begrepp som säkert alla inom skol- och kulturvärlden känner till. Men ändå är det en resurs som inte alla skolor utnyttjar. Därför har Musik i Syd tagit initiativ till en seminariedag den 7 november kring Skapande skola för att ge fördjupad kunskap och inspiration till mer kultur i skolan.

Skapande i skolan förstärker lärandet och är ett sätt att leva upp till FN:s barn-konvention om barns rätt och barns hälsa. ”Kulturprojekt ger barn och ungdomar en positiv självbild”, menar Tua Stenström från Kulturrådet i en artikel i Dalarnas Tidningar. När man arbetat med skapande och konstnärlig verksamhet i skolan har det visat sig att det pedagogiska uppdraget har berikats och elevernas lärande förstärkts. Skapande skola-projekt kan på så vis bidra till att uppnå skolans kunskapskrav. Detta vittnar Musik i Syds projekt ”Vi slår på trummor inte på varann!” om, där eleverna på Segevångsskolan i Malmö mådde bättre av att spela trummor och fick höjda betyg redan en termin efter projektet.
(Läs mer: www.musikisyd.se/trummor)

 Sedan mer än ett år tillbaka satsar Musik i Syd på Skapande skola och har en samordnare för detta, Camilla Jonasson.
– Att levande musik ska finnas tillgänglig för alla är vår viktigaste uppgift och där tycker jag Skapande skola-satsningen faller väl in. Det är ju i skolan som vi kan nå alla barn och unga.

Seminariedagen riktar sig till lärare, elever, pedagoger, kulturombud, kultur-samordnare, skolledare, kulturutövare och alla andra som är intresserade av Skapande skola.

På förmiddagen visas exempel på Skapande skola-produktioner som vi kan rekommendera och tycker fungerar bra ute på skolorna. Eftersom Skapande skola står för elevernas egna kulturupplevelser så har vi olika prova på akter, t. ex. får man prova att spela på det magiska instrumentet Marimba. På förmiddagen rekommenderar vi lärare att ta med sina elever.

Eftermiddagen vänder sig till de vuxna. T. ex. håller skolutvecklare Ulla Wiklund ett viktigt föredrag om estetiska läroprocesser. Och Johan Söderman, Malmö Högskolas filosofie doktor, som skrivit avhandlingen rap(p) i käften föreläser om att man faktiskt kan lära sig skolämnen genom att använda hiphop!

Seminariedagen avslutas med en paneldebatt om vilken plats har kulturen i skolan. Här är vi stolta över att ha fått både Malmö Stads eget Skolkommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Stefan Lindhe, kommunlråd (M) att medverka. Moderator för panelen är Emma Leijnse från Sydsvenskan som även är författare till boken Godtjänt? En reportagebok om den svenska skolan som vi på Musik i Syd gärna rekommenderar.

 Moderator: Emma Leijnse, Sydsvenskan. Medverkande: Ulla Wiklund, debattör, Ingela Hansson, musiklärare från Segevångsskolan,  Susanne Bondesson, Skapande skola-samordnare Kristianstads kommun, Johan Söderman, filosofie doktor Malmö Högskola, Katrin Stjernfeldt Jammeh, skolkommunalråd (S) i Malmö stad, samt Stefan Lindhe, kommunlråd (M) i Malmö stad.

Onsdag 7 november kl 9.30–16.00 • Palladium, Södergatan 15, Malmö
Dagen är gratis men lunch ingår ej. Föranmälan krävs.

Mer information: Camilla Jonasson, samordnare Skapande skola, tel. 0707-20 58 11 eller på Musik i Syds hemsida

Ämnen


Musik i Syd har i uppdrag att verka för ett rikt, aktivt och varierat musikliv i Skåne och Kronoberg. Som musikproducent och arrangör har Musik i Syd en samordnande roll och medverkar till att musiklivet för såväl barn som vuxna stimuleras och utvecklas. Musik i Syd verkar också som nav för – och ofta även initiativtagare till – en mängd projekt och festivaler runt om i Kronoberg, Skåne och Öresundsregionen.

– En del av något större

Vi som arbetar med, och älskar musik, vet vilken stor betydelse musiken har för många. Musik berör, ger tröst, glädje, gemenskap och är också utvecklande. Musik berättar om livet – musik är en väsentlig del av livet.

Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne – Kronoberg med syfte att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. Det är ett kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra levande musik tillgänglig även utanför de större städerna. Genom Musik i Syds olika verksamheter får därmed vuxna och barn i regionen möjlighet till kvalitativa musikupplevelser på platser där man annars inte skulle ha möjlighet att producera och framföra liknande utbud.

Musik är en positiv kraft i samhället. Genom att vi kan stimulera till människors utveckling är vi en viktig del också i samhällets utveckling. Ett brett och lokalt utbud av musik bidrar till livskvalitet och är en av flera kuggar i hur vi formar vår gemensamma framtid. Mångfalden av olika nationaliteter i regionen bidrar till ett bredare utbud av musikformer. Det skapar nya möten, spännande upplevelser och ökad förståelse mellan olika kulturer. Musik i Syd är på många sätt en del av något större.

Varje år presenterar Musik i Syd drygt 3.000 konserter för mer än 300.000 personer, ofta i samarbete med olika lokala arrangörer. Vi har med andra ord stor betydelse för utvecklingen av ett rikt musik­liv för de många människorna, men också för musiker, ensembler och arrangörer som genom de olika projekten ges möjlighet till arbete där de bor.