Gå direkt till innehåll
Förskolebarn från Lövestad. Foto Kennet Ruona
Förskolebarn från Lövestad. Foto Kennet Ruona

Pressmeddelande -

Radioinslag om höga tonarter väcker starka reaktioner

I måndags sände P1 Morgon inslaget ”För hög tonart ställer till det när man sjunger med” som tog avstamp i en insändare i Göteborgsposten om julpsalmernas höga tonarter. Inslaget och efterföljande starka reaktioner belyser det faktum att många idag inte är vana att sjunga. Under en längre tid har sången minskat och vi sjunger allt mindre i vår vardag. Det vill nationella projektet Rösträtt-sång på förskolan ändra på och vi börjar med de allra minsta!

När vi inte är vana att sjunga så upplevs vårt röstomfång som mindre och vi har svårt att ta ljusa, höga toner. Men precis som vilken annan muskel som helst kan man träna rösten. Nationella projektet Rösträtt-sång på förskolan vill göra en långsiktig förändring och jobbar för att alla barn ska få tillgång till hela sin röst. Sången stärker förmågan att uttrycka upplevelser, tankar och erfarenheter, vilket uppmuntrar till barns delaktighet och medbestämmande!

- När vi sjunger med barnen är det viktigt att vi vuxna möter barnen i det tonområde där deras röster finns. Det kan kännas ovant men nästan alla jag träffar som sångpedagog kan med lätthet sjunga med sin ljusa röst om de bara provar! Det känns annorlunda i halsen eftersom musklerna jobbar annorlunda än i talrösten men det är en naturlig del av vårt instrument! Säger Lina Blomqvist, sångpedagog för Rösträtt–sång på förskolan, Musik Västernorrland

Barn har kortare stämband än vuxna och låter därför ljusare i tal och sång och omfånget i barnrösten är begränsat. Idag prioriterats sången bort i hela utbildningskedjan och kunskapen om barns röster går förlorad.

- När jag är ute på förskolor och sjunger med barnen är det viktigt att jag också peppar och stöttar personal och pedagoger att våga utforska sin röst. Det är ju de som sen fortsätter att sjunga med barnen när jag inte är kvar, säger Lina Rolf, sångcoach Rösträtt-sång på förskolan, Västmanlandsmusiken

  Nationella projektet Rösträtt-sång på förskolan tar in sången i barnens vardag igen och verkar för att alla barn ska få sjunga och använda sin röst utifrån sina egna förutsättningar. Att sänka tonarter för att passa vuxna röster medför att barnen inte kan sjunga med eller får utforska sin röst på bästa sätt. Barn har rätt att sjunga på sina egna villkor.

  Rösträtt – sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt inom YAM Sweden (Regional Musik Sveriges verksamhet för barn och unga) och en del av rörelsen Sjungande barn, Kungl. Musikaliska Akademien. 20 regioner i landet deltar med 59 utbildade sångcoacher och projektsamordnare är Unga Musik i Syd Utvecklingscentrum.

  Våren 2019 startade Rösträtt – sång på förskolan i Skåne/Kronoberg som inspirerades av arvsfondsprojektet Rösträtt - musik på små barns villkor (2011-2014) från Malmö universitet.

  Kontakt:
  Anna-Carin Fogelqvist, nationell projektledare Rösträtt – sång på förskolan
  tel: 0705-92 52 01
  mail: anna-carin.fogelqvist@musikisyd.se


   Relaterade länkar

   Ämnen

   Kategorier


   Vi som arbetar med, och älskar musik, vet vilken stor betydelse musiken har för många. Musik berör, ger tröst, glädje, gemenskap och är också utvecklande. Musik berättar om livet – musik är en väsentlig del av livet.

   Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne och Kronoberg med syfte att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. Det är ett kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra levande musik tillgänglig även utanför de större städerna. Genom Musik i Syds olika verksamheter får därmed vuxna och barn i regionen möjlighet till kvalitativa musikupplevelser på platser där man annars inte skulle ha möjlighet att producera och framföra liknande utbud. 

   – En del av något större

   Vi som arbetar med, och älskar musik, vet vilken stor betydelse musiken har för många. Musik berör, ger tröst, glädje, gemenskap och är också utvecklande. Musik berättar om livet – musik är en väsentlig del av livet.

   Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne – Kronoberg med syfte att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. Det är ett kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra levande musik tillgänglig även utanför de större städerna. Genom Musik i Syds olika verksamheter får därmed vuxna och barn i regionen möjlighet till kvalitativa musikupplevelser på platser där man annars inte skulle ha möjlighet att producera och framföra liknande utbud.

   Musik är en positiv kraft i samhället. Genom att vi kan stimulera till människors utveckling är vi en viktig del också i samhällets utveckling. Ett brett och lokalt utbud av musik bidrar till livskvalitet och är en av flera kuggar i hur vi formar vår gemensamma framtid. Mångfalden av olika nationaliteter i regionen bidrar till ett bredare utbud av musikformer. Det skapar nya möten, spännande upplevelser och ökad förståelse mellan olika kulturer. Musik i Syd är på många sätt en del av något större.

   Varje år presenterar Musik i Syd drygt 3.000 konserter för mer än 300.000 personer, ofta i samarbete med olika lokala arrangörer. Vi har med andra ord stor betydelse för utvecklingen av ett rikt musik­liv för de många människorna, men också för musiker, ensembler och arrangörer som genom de olika projekten ges möjlighet till arbete där de bor.