Gå direkt till innehåll
LiveGreen Festival Kristianstad 24-25 maj 2019
LiveGreen Festival Kristianstad 24-25 maj 2019

Pressmeddelande -

Unik hållbarhetssatsning under Kulturnatt Kristianstad: LiveGreen Festival startar i Kristianstad

Kulturkvarteret kommer i år att arrangera en ny festival under Kulturnatt Kristianstad den 24-25 maj. I samarbete med festivalorganisationen LiveGreen, som sedan 2011 utvecklat framgångsrika metoder för kultur och hållbarhet i Karlskrona och nationellt, kommer i vår, för första gången LiveGreen Kristianstad äga rum.

Kulturkvarterets grönområde kommer dessa två dagar att myllra av olika aktiviteter, musik, mat, föreläsningar, bytesmarknad och mycket mer. Temat och den röda tråden under festivalen blir hållbarhet.

- Det känns ju helt fantastiskt att få jobba med detta! Det är något som vi på Kulturkvarteret har tänkt på länge och som nu kan bli verklighet. Det ska också bli kul att få jobba både med musik och hållbarhet som är två kära ämnen! Sedan är det alltid roligt att göra samarbeten, för tillsammans blir allting bättre!, säger Helen Ortman, verksamhetschef på Kulturkvarteret Kristianstad.

Hållbarhet, som blir allt mer aktuellt i festivalsammanhang, berör alla festivalens besökare, artister, volontärer och arbetare.

Vad är hållbarhet för oss?
Festivalen riktar in sig på i huvudsak två sorters hållbarhet: den sociala hållbarheten som hjälper oss att skapa en trivsam och inkluderande plats för alla, och den ekologiska hållbarheten för att ta ansvar för vår framtid.

- LiveGreen startade som en festival mot klimatångest i Karlskrona 2011. Sedan dess har festivalen inspirerat och engagerat hundratals ungdomar och nyanlända i hållbarhetsfrågor, och samtidigt blivit en arena för hållbara företag och sociala innovationer. Festivaler är ultimata verktyg för att bygga engagemang och medvetenhet, och vi är så glada att Kristianstad blir den första kommunen att anamma detta unika koncept, säger Louise Lindén, grundare av organisationen och festivalen LiveGreen.

Unga och unga vuxna är en åldersgrupp vars kreativa och innovativa kompetenser är viktiga att uppmärksamma som resurs i Kristianstad och därför önskar vi att festivalen ska vara en demokratisk arena för Kristianstads ungdomar att bidra till och påverka. Ungdomar födda på 90-talet och fram till tidigt 00-tal kallas idag "den värderingsstyrda generationen" och många ur den målgruppen drabbas av klimatångest. Vi vill ta vara på deras värderingar genom att göra en insats för miljön.

Syftet med festivalen är att engagera och inspirera Kristianstads medborgare och företag till att själva ta första steget mot en hållbar framtid.

Festivalen arrangeras i samarbete med Region Skåne, Svenska Postkodstiftelsen, Kristianstads kommun och Sparbanksstiftelsen 1826.

Kontaktperson:

André Rannek
Projektledare
Tel: 070 320 58 59
Mejl: Andre.rannek@musikisyd.se

Länk till pressbilder:

https://drive.google.com/drive/folders/1HL-RePR8yxno-7NnJ07Q-T-QFrfvWJ6Q

Ämnen

Kategorier


Vi som arbetar med, och älskar musik, vet vilken stor betydelse musiken har för många. Musik berör, ger tröst, glädje, gemenskap och är också utvecklande. Musik berättar om livet – musik är en väsentlig del av livet.

Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne och Kronoberg med syfte att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. Det är ett kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra levande musik tillgänglig även utanför de större städerna. Genom Musik i Syds olika verksamheter får därmed vuxna och barn i regionen möjlighet till kvalitativa musikupplevelser på platser där man annars inte skulle ha möjlighet att producera och framföra liknande utbud. 

– En del av något större

Vi som arbetar med, och älskar musik, vet vilken stor betydelse musiken har för många. Musik berör, ger tröst, glädje, gemenskap och är också utvecklande. Musik berättar om livet – musik är en väsentlig del av livet.

Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne – Kronoberg med syfte att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. Det är ett kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra levande musik tillgänglig även utanför de större städerna. Genom Musik i Syds olika verksamheter får därmed vuxna och barn i regionen möjlighet till kvalitativa musikupplevelser på platser där man annars inte skulle ha möjlighet att producera och framföra liknande utbud.

Musik är en positiv kraft i samhället. Genom att vi kan stimulera till människors utveckling är vi en viktig del också i samhällets utveckling. Ett brett och lokalt utbud av musik bidrar till livskvalitet och är en av flera kuggar i hur vi formar vår gemensamma framtid. Mångfalden av olika nationaliteter i regionen bidrar till ett bredare utbud av musikformer. Det skapar nya möten, spännande upplevelser och ökad förståelse mellan olika kulturer. Musik i Syd är på många sätt en del av något större.

Varje år presenterar Musik i Syd drygt 3.000 konserter för mer än 300.000 personer, ofta i samarbete med olika lokala arrangörer. Vi har med andra ord stor betydelse för utvecklingen av ett rikt musik­liv för de många människorna, men också för musiker, ensembler och arrangörer som genom de olika projekten ges möjlighet till arbete där de bor.