Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Kontakter

Fredrik Henriksson

Presskontakt Kommunikationsansvarig
Peter Feldt

Peter Feldt

Presskontakt Generalsekreterare 072 328 32 80

MusikBojen grundades hösten 2017 av bland annat Claire Rosvall (grundare av Min Stora Dag) och Max Martin (producent och låtskrivare) och ska verka för att barn och ungdomar får tillgång till musikterapi och ska även ordna musikaktiviteter av diverse slag för att komplettera terapin. Många barn och ungdomar i Sverige behöver stöd för att kommunicera sina känslor som har orsakats av svåra fysiska och psykiska situationer. Behoven är stora och ofta fattas finansiella medel för att hjälpa dessa barn och ungdomar. Omständigheterna varierar från svåra sjukdomar, funktionsnedsättning, barn som kommer till Sverige som flyktingar under dramatiska förhållanden och även svåra uppväxtförhållanden. MusikBojen har 90-konto 900634-7.

Många barn och ungdomar i Sverige behöver stöd för att läka fysiska och psykiska sår eller för att kommunicera sina känslor som har orsakats av svåra situationer.
Några lider av en svår sjukdom eller ett handikapp. Andra är flyktingar som under dramatiska omständigheter kommit till Sverige. Med sina familjer eller helt ensamma. Andra barn och ungdomar är föräldralösa, har föräldrar i fängelse eller har vuxit upp i en miljö med alkohol och droger, och många är eller har varit mobbade. Listan är tyvärr lång och utöver våra svenska skattemedel och samhällets skydd behövs mer för att dessa barn och ungdomar ska känna sig sedda, omhändertagna och fortsätta växa som människor.
Med denna övertygelse och ambition har Claire Rosvall, initiativtagare till Stiftelsen Min Stora Dag och organisationens generalsekreterare under de första 13 åren, beslutat att med stöd av sin man Per och sina barn, starta en stiftelse under namnet MusikBojen. Stiftelsen verkar för att barn och ungdomar ska få tillgång till musikterapi. För att komplettera den terapeutiska hjälpen i form av musikterapi är det även tänkt att MusikBojen ska ordna musikaktiviteter av olika slag.

MusikBojen
Dalagatan 18E
113 24 Stockholm