Pressmeddelande -

Nya regler kring frilansares resor

- Äntligen, utbrister Musikerförbundets förbundsjurist Per Herrey.

Musikerförbundet har under hösten fört samtal med Skatteverkets rättsenhet för att skapa tydliga regler kring frilansares resor.

- Det är glädjande att se att Skatteverket så snabbt kommit med ett ställningstagande.

Frilansande musikers resor till spelplatsen - och om dessa ska anses vara tjänsteresor eller arbetsplatsresor - har varit en stötesten för många arrangörer och musiker.

Och nu meddelar Skatteverket i ett ställningstagande den 27 oktober 2008 att en frilansande musiker som tar tillfälliga uppdrag på olika spelplatser bör anses ha sitt tjänsteställe i repetitionslokalen, alternativt i bostaden, om huvuddelen av förberedelser och annat arbete i musikerverksamheten fortlöpande utförs där.

En uppdragsgivare som tillfälligt engagerar frilansande musiker för en eller ett fåtal spelningar ska varken göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på reseersättning och traktamente till musikerna. Sådana ersättningar bör anses som ersättning för kostnader i tjänsten. En musiker som engageras för att spela längre period än en vecka på samma plats - t ex en konserthall eller studio - har däremot sitt tjänsteställe på den platsen.

- Detta är naturligtvis positivt för den praktiska hanteringen kring en spelning för både arrangörer och musiker, och förhoppningsvis bidrar det även till att fler arbetstillfällen skapas för musiker nu när arbetsgivarna inte behöver betala arbetsgivaravgifter på resan, förklarar Herrey.

- Sannolikt kommer de nya reglerna även att underlätta tillvaron för en och annan skattehandläggare.

Läs mer på: www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2008

För mer info:

Per Herrey
070-142 83 30

per.herrey@musikerforbundet.se

www.musikerforbundet.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Musikerförbundet är ett fackförbund som stiftades 1907 av och för professionella musiker. Vi består av ett antal musiker som tillsammans gått samman för att förbättra sin arbetssituation genom en stark facklig organisation.
Musikerförbundet uppbär kollektivavtal och företräder medlemmarnas rättigheter enligt upphovsrättslagen.

Kontakter

Jan Granvik

Presskontakt förbundsordförande 070-736 52 61