Gå direkt till innehåll
Kv. Diabilden - Bandhagen
Kv. Diabilden - Bandhagen

Pressmeddelande -

MVB och Svenska Hus bygger nytt i Bandhagen

Gullringsbo-koncernens företag inleder ett nytt samverkansprojekt för produktion av hyresrätter i Bandhagen.

Kv. Diabilden är ett exploateringsområde beläget strax söder om Stockholm. Efterfrågan på nya hyresrätter i området är hög och för cirka ett år sedan fick fastighetsutvecklaren Svenska Hus, som redan äger ett flertal bostadshus i anslutning till området, grönt ljus för att bygga ytterligare 175 hyreslägenheter. Framtagandet av systemhandlingar har pågått en tid i samverkan med byggföretaget MVB, som nu påbörjar arbetet med bygghandlingarna för att därefter starta produktionen.

- Genom samverkansformen utnyttjas våra kompetenser maximalt. Vi på MVB bidrar med vårt kunnande om en effektiv och hållbar byggproduktion och Svenska Hus med sin erfarenhet av långsiktig drift och förvaltning. Tillsammans ska vi bygga moderna, sunda och trygga bostäder som kan nyttjas av många generationer framåt, säger Per Ununger, vd MVB Öst AB.

Visionen för den nya fastigheten, som fördelas på sex trapphus om sex till tio våningar, är att tillsammans med kommande bebyggelse i kvarteret, bilda en urban och modern karaktär i den befintliga stadsbilden.

- Vi ser fram emot att få komma igång och bidra till en vidareutveckling av stadsdelen
tillsammans med MVB. Att utveckla moderna och hållbara bostäder i storstadsregionerna
är helt i linje med vår affärsidé och det bidrar även till vårt långsiktiga mål om en jämn
fördelning mellan intäkterna från bostäder och kommersiellt. Vår fastighetsutvecklings-
ansvarige Niklas Gahm visar återigen bevis på skicklighet och entreprenörskap där vi fortsätter att skapa nytt och utveckla vårt fastighetsbestånd i Stockholmsregionen
, säger Daniel Massot, vd för Svenska Hus.

Projektet påbörjas 2021 och förväntas vara klart under 2023. Ordervärdet för MVB är på
ca 260 miljoner kronor.

Ämnen

Kategorier


MVB – ett av Sveriges största privatägda byggföretag

MVB bedriver verksamhet inom bygg- och anläggningsentreprenader. Våra ca 500 medarbetare är fördelade i tre regionala bolag: MVB Syd i Skåne, MVB Väst i Västra Götaland och Halland samt MVB Öst i Stockholm inklusive Mälardalen. MVB:s styrka är lokal närhet till kunden och marknaden, en platt entreprenörsdriven organisation och finansiell styrka genom koncernen.

MVB är en del av familjegägda Gullringsbo Egendomar. Övriga bolag i koncernen är bland annat Svenska Hus, Wangeskog Hyrcenter och Anlab. Mer information om MVB finns på mvbab.se

Presskontakt

Per Ununger

Per Ununger

Ordförande MVB Holding AB 0730-78 83 00

MVB – ett av Sveriges största privatägda byggföretag

MVB bedriver verksamhet inom bygg- och anläggningsentreprenader. Våra ca 500 medarbetare är fördelade i tre regionala bolag: MVB Syd i Skåne, MVB Väst i Västra Götaland och Halland samt MVB Öst i Stockholm inklusive Mälardalen. MVB:s styrka är lokal närhet till kunden och marknaden, en platt entreprenörsdriven organisation och finansiell styrka genom koncernen.
MVB är en del av familjeägda Gullrngsbo Egendomar. Övriga bolag i koncernen är Svenska Hus, Forestry, Wangeskog Hyrcenter, Anläggningsbolaget Sverige, Novi Real Estate och Munkbron Finans.

MVB Bygg
Företagsgatan 9
266 32 Munka Ljungby
Sweden