Gå direkt till innehåll
Hans Eliasson
Hans Eliasson

Pressmeddelande -

Ny professur ska främja energieffektivt byggande

MVB:s ägarfamilj, via Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur, donerar 10 miljoner kronor till Lunds Tekniska Högskola. Pengarna går till att under fem år finansiera en professur med inriktning på energieffektivt byggande i syfte att bidra till att Sverige kan uppnå sina energi- och klimatmål.

Sveriges riksdag har beslutat att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser efter 2045. För att målet ska nås krävs agerande och förändring i många branscher. Inte minst i bygg- och fastighetsbranschen som står för en betydande del av samhällets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Instiftande av den nya professuren ska bidra till minskade utsläpp genom forskning kring hur byggnation och drift av hus kan bli mer energi- och miljöeffektiv. Tjänsten kommer att inrättas på avdelningen för Energi- och Byggnadsdesign på Lunds Tekniska Högskola.

- Lunds universitet har framgångsrikt byggt upp en spetskunskap inom hållbart och energieffektivt byggande. Vi hoppas att den nya professuren ska ge resultat i form av ytterligare kunskap i ämnet, men också öka uppmärksamheten kring den forskning och utbildning som sker i Lund och på Campus Helsingborg, säger Hans Eliasson, Ordförande i Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur samt grundare och ägare av AB Gullringsbo Egendomar.

- Ägarfamiljens engagemang och bidrag till en vidareutveckling inom energieffektivt byggande är mycket värdefullt för oss på MVB och ligger helt i linje med vårt hållbarhetsarbete. Vi ser fram emot att få ta del av forskningsresultaten och skapa ett framtida erfarenhetsutbyte med universitetet för att i förlängningen kunna utveckla våra byggmetoder och skapa mer hållbara städer för kommande generationer, säger Per Ununger, Styrelseordförande i MVB.

  Familjen Eliassons stiftelse har under många år samarbetat med Lunds universitet och har tidigare bland annat bidragit till en professur i hållbart byggande, initierat en masterutbildning vid Campus Helsingborg och instiftat priset Årets framtidsbyggare. Priset är ett av Sveriges största hållbarhetspriser.

  För ytterligare frågor kontakta:

  Per Ununger
  Styrelseordförande MVB Holding 
  0730-78 83 00
  per.unungre@mvbab.se 

  Hans Eliasson
  Ordförande i Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur
  0705-16 77 17
  hans.eliasson@abgullrinsgbo.se

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  MVB – ett av Sveriges största privatägda byggbolag

  MVB bedriver verksamhet inom bygg- och anläggningsentreprenader. Våra ca 500 medarbetare är fördelade i tre regionala bolag: MVB Syd i Skåne, MVB Astor Bygg i Västra Götaland och Halland samt MVB Öst i Stockholm inklusive Mälardalen. MVB:s styrka är lokal närhet till kunden och marknaden, en platt entreprenörsdriven organisation och finansiell styrka genom koncernen.

  MVB är en del av koncernen Gullringsbo Egendomar. Övriga bolag i koncernen är Svenska Hus, Forestry, Wangeskog Hyrcenter, Torslanda Entreprenad, ANLAB, Novi Real Estate, Svenska Solenergiparker och Munkbron Finans. Mer information om MVB finns på mvbab.se

  Presskontakt

  Susanne Lewenhaupt

  Susanne Lewenhaupt

  Presskontakt Ansvarig Marknad/Kommunikation 0704-15 06 51

  Relaterat innehåll

  MVB – ett av Sveriges största privatägda byggföretag

  MVB bedriver verksamhet inom bygg- och anläggningsentreprenader. Våra ca 500 medarbetare är fördelade i tre regionala bolag: MVB Syd i Skåne, MVB Väst i Västra Götaland och Halland samt MVB Öst i Stockholm inklusive Mälardalen. MVB:s styrka är lokal närhet till kunden och marknaden, en platt entreprenörsdriven organisation och finansiell styrka genom koncernen.
  MVB är en del av familjeägda Gullrngsbo Egendomar. Övriga bolag i koncernen är Svenska Hus, Forestry, Wangeskog Hyrcenter, Anläggningsbolaget Sverige, Novi Real Estate och Munkbron Finans.

  MVB Bygg
  Företagsgatan 9
  266 32 Munka Ljungby
  Sweden