Pressmeddelande -

MW Group förvärvar cybersäkerhetsbolaget eCiceron för utökat tjänsteerbjudande

Säkerhetspolisen (SÄPO) slår fast att ett 15-tal stater idag ägnar sig åt cyberspionage mot Sverige. Inhämtningen riktar sig inte enbart mot nationella skyddsintressen, vilket är den gängse uppfattningen, utan även mot svensk forskning och innovation. Därför gick SÄPO nyligen ut med en ny varning som riktade sig till näringslivet och industrin. Bristen på kompetens pekas ut som en riskfaktor i en myndighetsgemensam rapport, från bl.a. MSB, Försvarsmakten och FRA.

- Förutom de nationella aktörerna som SÄPO varnar för måste också privata företag skydda sig mot aktörer som på olika sätt vill påverka företagets system eller komma åt deras information. Vår mission är att erbjuda tjänster som stärker hela samhället och därför känns förvärvet av eCiceron angeläget och gör att vi nu kan erbjuda tjänsterna till våra kunder, säger Mikael Karlsson, VD MW Group.

Med eCicerons kvalificerade kompetens kan MW Group erbjuda avancerade lösningar för säker digital infrastruktur, informationssäkerhet och aktiv intrångshantering. 

- Digital säkerhet blir bara viktigare och viktigare i takt med digitaliseringen av samhällets alla delar, inte minst när vi arbetar och delar information på olika platser och när föremål, styrsystem och andra tillgångar är uppkopplande. Uppkoppling på avlägsna platser och i miljöer med svåra förhållanden är idag eftersatt. Redan innan pandemin slog till och tvingade medarbetare att arbeta hemifrån utgjorde cybersäkerhet en tilltagande utmaning. Nu arbetar allt fler utanför kontoret, på hemmanätverk eller på fik med öppna, osäkra nätverk, vilket ytterligare accelererar behovet av säkra lösningar, säger Marc Rantanen, grundare och VD av eCiceron.

Genom förvärvet kan de gemensamt nu också leverera mesh-nätverk. Mesh-nätverken kan sättas upp snabbt och tillsammans tar de ansvar för hela kedjan från utveckling och design till installation och drift. Mesh-nätverken är mobila och lämpar sig bra för krissituationer men även för normalt bruk på kontoren och i hemmet.  

För frågor eller mer information:
Christopher Johansson
CMO MW Group
christopher.johansson@mwgroup.se 
070 - 441 15 39

Ämnen

  • Tjänster, konsult, service

MW Group är ett modernt nordiskt försvars- och säkerhetsföretag. Vi levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på vår nordiska hemmamarknad och expeditionärt där våra kunder behöver oss globalt. Vi är partners med de svenska, finska och danska försvarsmakterna.

Kontakter

Erik Balod

Presskontakt Head of Business Development +4672-309 03 35