Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Allvarliga brister i stylistutbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan riktar allvarlig kritik mot Stylistakademin i Uppsala när det gäller genomförandet av den utbildning till inredningsstylist av privat och offentlig miljö som står under statlig tillsyn. Myndigheten har genomfört en tillsyn av utbildningen efter det att studerande hört av sig med klagomål.

I huvudsak går myndighetens kritik ut på att utbildningen inte innehåller den lärarledda tid som utlovats i den ansökan om att få stå under statlig tillsyn som lämnades in till myndigheten 2011. I ansökan anges att utbildningen ska omfatta 336 lärarledda timmar under 42 veckor. I praktiken är knappt 200 timmar lärarledda. Utbildningen får inte statsbidrag utan finanseras med elevavgifter. Avgiften för utbildningen är 110 000 kronor.

Myndigheten riktar också kritik mot att betygssättningen på utbildningen är oklar. Enligt förordningen för kompletterande utbildningar ska de som genomgått en utbildning få betyg eller intyg. På Stylistakademin är det endast två lärare som satt betyg i sina kurser och det saknas överlag underlag för hur kursmålen ska uppnås. Den aktuella utbildningen är en så kallad kompletterande utbildning och enligt gällande förordning ska elevinflytandet främjas. I praktiken finns inget organiserat elevinflytande på utbildningen, vilket myndigheten kritiserar.
– Sammantaget visar utbildningen allvarliga brister och bland de studerande är det endast ett fåtal som kan tänka sig att rekommendera utbildningen till andra, säger Mona Thuresson.

För ytterligare information, kontakta utredare Mona Thuresson på telefon 010-209 01 48.

Fakta om tillsyn och granskning av utbildningar
Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsynsansvar för yrkeshögskoleutbildningar, kompletterande utbildningar och tolkutbildningar. Huvudsyftet med tillsynen är att skapa förtroende för utbildningsformerna i alla led. Alla utbildningar ska ha minst en tillsyn så länge den pågår. Längre utbildningar får normalt en inledande och en regelbunden tillsyn. Utöver detta genomför myndigheten också särskild granskning om det kommit in klagomål på en utbildning och ekonomisk granskning för att säkerställa att utbildningsanordnarna rekvirerar statsbidrag för rätt antal studerande. 


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Fakta om yrkeshögskolan
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial, CSN-berättigad yrkesutbildning som utgår från arbetslivets behov av kompetent personal. Utbildningarna bedrivs av privata och offentliga utbildningsanordnare runt om i Sverige. För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs
alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare, och en stor del av utbildningen förläggs ute i arbetslivet med praktik. 62 procent av de examanierade får jobb inom det de utbildat sig till. Under ett år studerar ungefär 40 000 på olika yrkeshögskoleutbildningar.

Kompletterande utbildningar är fristående utbildningar inom framför allt områdena konst, kultur och hantverk. Totalt finns omkring 300 utbildningar, de flesta inom det konstnärliga och estetiska området. Andra kompletterande utbildningar är yrkesutbildningar. Utbildningarna finns på både gymnasial och eftergymnasial nivå. De ger inte någon formell behörighet till fortsatta studier, men de konstnärligt inriktade utbildningarna är förbereder ofta för vidare studier på konstnärliga utbildningar inom högskolan. Majoriteten av utbildningarna är avgiftsbelagda och en del berättigar till studiestöd.

Presskontakt

Johan Lindahl

Johan Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070 - 95 33 373
Jenny Sörby

Jenny Sörby

Presskontakt Kommunikationschef 073-0797605

Yrkeshögskolan levererar kvalificerad kompetens till det anställande arbetslivet

Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. Vi analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna.

Myndigheten för yrkeshögskolan
Ingenjör Bååths gata 19
722 12 VÄSTERÅS