Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ansökningar till extra utbildningsplatser i Västra Götalandsregionen

Inkomna ansökningar till extra utbildningsplatser i Västra Götalandsregionen

 Myndigheten för yrkeshögskolan har genomfört en ansökningsomgång för att starta 500 nya yrkeshögskoleplatser i Västra Götalandsregionen under 2010-2011. De nya platserna kommer att starta med förbehåll för att beslut fattas i riksdagen. Myndigheten ska prioritera högst ettåriga utbildningar som främjar omställning till nya och innovativa tillväxtbranscher.

 Ansökningsomgången är nu avslutad och myndigheten har tagit emot 69 ansökningar om helt nya utbildningar samt tre ansökningar som rör extra platser på beviljade utbildningar. Dessa tre är Möbelsnickare, Tibro (4 platser), Receptions- och konferenspersonal, Göteborg (3 platser) och Äldreassistent, Lysekil  (4 platser).

Totalt har man ansökt om 1859 platser för start under hösten 2010 eller våren 2011. Fem av dessa avser att starta i januari 2011.

 Alla ansökningar avser ettåriga yrkeshögskoleutbildningar (Yh-utbildningar) förutom tre ansökningar som avser kortare utbildningar. Ansökningarna innehåller 13 utbildningar på distans och sju utbildningar på deltid.

Fördelning av inkomna ansökningar utifrån utbildningsområde:

Ekonomi, administration och försäljning 17

Teknik och tillverkning 12

Samhällsbyggnad och byggteknik  5

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete  8

Data/IT  8

Kultur, media och design 4

Hotell, restaurang och turism  7

Lantbruk och djurvård,  4

Pedagogik och undervisning  1  (dykinstruktör)

Transporttjänster  3

 Fördelning av inkomna ansökningar utifrån region:

 Göteborgsregionen 47

Fyrbodal  14

Skaraborg 6

Sjuhärad 1

Kungsbacka 1

Myndigheten har nu påbörjat bedömningsarbetet och räknar med att före midsommar fatta beslut om vilka som kan ingå i yrkeshögskolan under förutsättning att beslut fattas i riksdagen samt att en utbildningsplan tas fram enligt anvisningar från myndigheten.

Mona Thuresson kan svara på frågor kring detta. Hon nås på telefon 010-209 01 48.


Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Kontakter

Johan Lindahl

Johan Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070 - 95 33 373
Jenny Sörby

Jenny Sörby

Presskontakt Kommunikationschef 073-0797605

Yrkeshögskolan levererar kvalificerad kompetens till det anställande arbetslivet

Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. Vi analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna.

Myndigheten för yrkeshögskolan
Ingenjör Bååths gata 19
722 12 VÄSTERÅS