Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Byt karriär och få jobb

Byt karriär och få jobb

Mer än hälften av de som examinerades från yrkeshögskoleutbildningar började sina studier för att byta yrkesinriktning. Det visar en undersökning som gjordes i höstas.

 ̶  Medelåldern bland studerande på yrkeshögskolan är 29 år. Det är många som efter några år i arbetslivet vill byta yrkeskarriär eller öka sin kompetens inom sitt yrke. Då är yrkeshögskoleutbildningar ett naturligt val säger generaldirektör Pia Enochsson, Myndigheten för yrkeshögskolan.

Det viktigaste skälet att börja studera var intresse för studierna och det yrke som studierna skulle leda fram till. Man ville förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden.

Nästan hälften av de examinerade angav att de påbörjade sina yrkeshögskolestudier för att få mer kvalificerade arbetsuppgifter och nå en högre kvalifikationsnivå inom sitt yrke.

Skillnaderna mellan kvinnor och män är i dessa avseenden små. Andelen män som angav att de började studera för att nå högre kvalifikationsnivå inom sitt yrke var något större än andelen kvinnor.

Studien är en enkätundersökning som gjordes hösten 2011 av de som examinerades året innan. Undersökningen gjordes av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Hela rapporten, ”Uppföljning av sysselsättning för studerande i yrkeshögskolan året efter examen – examinerade Ky- och Yh-studerande 2010”, finns på www.yhmyndigheten.se

Ytterligare upplysningar kan lämnas av analytiker Paula Kossack telefon 010 209 01 85.

Ämnen


Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Presskontakt

Johan Lindahl

Johan Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070 - 95 33 373
Jenny Sörby

Jenny Sörby

Presskontakt Kommunikationschef 073-0797605