Gå direkt till innehåll
Gävleborg får 807 nya utbildningsplatser. Medräknat tidigare års beslut finns nu ett utbud av totalt 2247 utbildningsplatser på yrkeshögskolorna i länet. Foto: Scandinav
Gävleborg får 807 nya utbildningsplatser. Medräknat tidigare års beslut finns nu ett utbud av totalt 2247 utbildningsplatser på yrkeshögskolorna i länet. Foto: Scandinav

Pressmeddelande -

Fler utbildningsplatser i Gävleborg när yrkeshögskolan växer

Idag har Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat 14 ansökningar om att få bedriva YH-utbildning i Gävleborg. Beslutet innebär att antalet utbildningsplatser ökar kraftigt. ”Vi stärker vår närvaro i hela landet och fortsätter utbyggnaden av yrkeshögskolan”, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Efter beslut i riksdagen hösten 2017 har en mycket omfattande utbyggnad av yrkeshögskolan påbörjats. Fullt genomförd 2022 kommer antalet årsplatser ha ökat 45 procent och antalet studerande stigit från 48 000 till ungefär 70 000. Större volymer i yrkeshögskolan ger bättre förutsättningar att svara mot arbetslivets behov av kompetens generellt, men det gör det också lättare att skapa goda villkor för bättre kompetensförsörjning i olika delar av landet.

Under de tio år som utbildningsformen funnits har de tre storstadsregionerna tagit en allt större del av utbildningsplatserna. Under de senaste tre åren har den geografiska spridningen förbättrats och med de beslut Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar idag stärks utbudet av YH-utbildningar på landsbygden ytterligare. Samtidigt är det fortfarande arbetslivets behov av kompetens som står i centrum.

-Vi har gjort vår hemläxa och påbörjat ett arbete för en ännu bättre geografisk spridning av yrkeshögskolans utbildningsplatser. Med dagens beslut får vi en förbättrad kompetensförsörjning i hela landet och förhoppningsvis också färre misslyckade rekryteringar, säger generaldirektör Thomas Persson.

Utbildningar med flera studieorter

En tydlig trend är att allt fler utbildningsanordnare ansöker om att få bedriva en utbildning delad mellan flera studieorter. Det underlättar rekryteringen av studerande och gör det möjligt att kompetensförsörja fler områden med en och samma utbildning. Totalt har 36 YH-utbildningar med flera studieorter beviljats. I Gävleborg kommer man på det här sättet att kunna läsa Affärsinriktad Redovisningsekonom och VVS-ingenjör både i Gävle och i Hudiksvall.

- Vi har aktivt uppmuntrat utbildningsanordnare att sprida sina utbildningar med hjälp av flera studieorter. Redan idag finns det flera som är bra på att bedriva utbildningar på det här sättet och jag tror att vi kommer att se en utveckling med fler nya flexibla lösningar, säger generaldirektör Thomas Persson.

Utbildningar som beviljats i denna ansökningsomgång med start i höst: 

Gävle

 • .NET Utvecklare
 • Affärsinriktad Redovisningsekonom*
 • Lönekonsult
 • Medicinsk sekreterare
 • Avancerad GIS-användare
 • Fastighetsingenjör tekniska system*
 • Produktionsledare Anläggning*
 • VVS-ingenjör*
 • Drifttekniker kraft & värme/process*
 • Logistiker, arbetsledning och flerpartslogistik*

Hudiksvall

 • Linux DevOps Engineer*
 • Microsoft Azure Cloud Advisor
 • Affärsinriktad Redovisningsekonom*
 • VVS-ingenjör*

Sandviken

 • Automationsingenjör
 • Produktionstekniker - Blått Certifikat

*utbildning med flera studieorter

Information om befintligt utbildningsutbud finns på yrkeshogskolan.se

Mer om resultatet i ansökningsomgången om att få bedriva YH-utbildning finns på myh.se

Ämnen


Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Presskontakt

Johan Lindahl

Johan Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070 - 95 33 373

Relaterat material