Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Jobb redan innan utbildningen är avslutad

Drygt hälften hade jobb redan innan utbildningen var klar. Och nästan nio av tio inom ett halvår. Det visar uppföljningen, som gjordes i höstas, av de som examinerades från yrkeshögskoleutbildningar år 2010.

 ̶  Nära 90 procent av de examinerade säger sig vara nöjda med sin yrkeshögskole-utbildning och det förstår man eftersom man fått arbete och mer kvalificerade arbetsuppgifter efter sin utbildning säger generaldirektör Pia Enochsson, Myndigheten för yrkeshögskolan.

Majoriteten började arbeta kort efter utbildningen

Drygt hälften av alla studerande hade arbete redan när utbildningen avslutades och det tog mindre än två månader för en tredjedel till, att få arbete eller starta egen verksamhet. Nästan nio av tio hade en anställning eller hade startat eget företag inom ett halvår efter utbildningens slut.

Skillnaden mellan kvinnor och män är små i det avseendet.

 Mer kvalificerade arbetsuppgifter

Nästan hälften av de examinerade i arbete bedömer att de efter examen har mer kvalificerade arbetsuppgifter än före utbildningen.

Majoriteten av de examinerade tycker att såväl de teoretiska som de praktiska kunskaper de fått genom utbildningen kommer till nytta i deras nuvarande arbete.

 Studien är en enkätundersökning som gjordes hösten 2011 av de som examinerades året innan. Undersökningen gjordes av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Hela rapporten, ”Uppföljning av sysselsättning för studerande i yrkeshögskolan året efter examen – examinerade Ky- och Yh-studerande 2010”, finns på www.yhmyndigheten.se

Ytterligare upplysningar kan lämnas av analytiker Paula Kossack telefon 010 209 01 85.

Ämnen


Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Presskontakt

Johan Lindahl

Johan Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070 - 95 33 373
Jenny Sörby

Jenny Sörby

Presskontakt Kommunikationschef 073-0797605