Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Snart dags avgöra var pilotutbildningarna ska bedrivas

I dag öppnar ansökningsomgången för att få bedriva yrkeshögskoleutbildning till pilot (trafikflygare). Den 9 maj stänger den och i september meddelar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka som beviljas tillstånd att bedriva pilotutbildning.

 Ansökningsomgången avser första utbildningsstart våren 2013 med 20 utbildningsplatser och 20 platser med start våren 2014 och därefter 40 utbildningsplatser per år i totalt fyra omgångar. Avsikten är att utbildningarna till pilot inom yrkeshögskolan ska omfatta 40 examinerade per år.

Myndigheten ska säkerställa att pilotutbildningar inom yrkeshögskolan endast anordnas på platser där det finns miljömässiga och andra praktiska förutsättningar att bedriva sådan verksamhet.

Mer information finns på www.yhmyndigheten.se

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Maria Lundbohm, telefon 010-209 01 24.

Ämnen


Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Presskontakt

Johan Lindahl

Johan Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070 - 95 33 373
Jenny Sörby

Jenny Sörby

Presskontakt Kommunikationschef 073-0797605