Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stor efterfrågan på välutbildade inom många yrkesområden i 2010 års Utbildningsanalys

Stor efterfrågan på välutbildade inom många yrkesområden i 2010 års Utbildningsanalys!

─ Efterfrågan av välutbildad arbetskraft inom olika yrkesområden växer nu till följd av en ökad produktion inom såväl industrin som tjänstesektorn. Detta framgår också med all tydlighet i den årliga utbildningsanalys som myndigheten för yrkeshögskolan tagit fram och där arbetslivets behov av kvalificerade yrkeskompetenser ligger till grund för de prioriteringar av utbildningar som myndigheten kommer att göra i kommande ansökningsomgång, säger Pia Enochsson, generaldirektör i Myndigheten för yrkeshögskolan.

 ─ För att en ökande efterfrågan av varor och tjänster ska kunna tillgodoses krävs att näringslivet har tillgång till personal med rätt kompetens och rätt utbildning. Det är också därför som det är så viktigt att yrkeshögskolans utbildningar tas fram i nära samverkan med arbetsliv och näringsliv, påpekar Pia Enochsson.

Behovet av personal med eftergymnasial yrkesutbildning är de närmaste åren allra störst inom följande områden:

Bristen på yrkesutbildade tekniker är fortsatt tydlig. Efterfrågan på kompetens bedöms bli stor inom områden såsom elektronik samt inom kemi och bioteknik . Vindkrafttekniker efterfrågas till de bygg- och infrastrukturprojekt som planeras.

Efterfrågan på personal inom vård och omsorg ökar, särskilt inom äldreomsorgen samt av apotekstekniker, där stora pensionsavgångar förväntas.

Det finns en stark efterfrågan på kvalificerade säljare såväl inom företag som inom parti- och detaljhandeln. Även redovisningsekonomer finns det en tydlig efterfrågan av.

 Efterfrågan finns på eftergymnasialt utbildade inom hotell-, restaurang- och turismnäringen. Tydligaste bristyrket är kvalificerade kockar och köksmästare. Det finns också stor efterfrågan på branschinriktade ekonomi- och ledarskapsutbildningar .

När ekonomin tar fart igen kommer det att inom IT-sektorn vara en generell efterfrågan på data/IT-utbildade särskild med tillämpad programmering och systemering. Ett annat exempel är illustratörer som efterfrågas inom dataspelsbranschen.

 Inom transport och kommunikationsområdet kommer behov att finnas av trafiklärare.

 Utbildningsanalysen beskriver även de utbildningsområden där en minskad eller oförändrad efterfrågan på yrkesutbildade kan förväntas.

För att bedöma efterfrågan har Myndigheten inhämtat uppgifter från Arbetsförmedlingen och SCB,  samt i rapporter från och kontakter med bransch- och intresseorganisationer men även gjort egna studier. Avstämningar har också gjorts med det arbetsmarknadsråd som finns vid myndigheten, med företrädare för Arbetsförmedlingen, Sveriges kommuner och landsting, Företagarna, Svenskt näringsliv, LO och TCO.

 Myndigheten för yrkeshögskolan kommer i första hand att prioritera utbildningar inom de branscher som näringslivet nu aktivt efterfrågar och har behov av för att tillgodose efterfrågan av personal och bidra till landets tillväxt, när statsbidrag beviljas i höstens ansökningsomgång.

Hela rapporten finns på Yh-myndighetens webbplats, www.yhmyndigheten.se

Ytterligare upplysningar kan ges av Linda Wiklund, telefon 010-209 0114, Magnus Johansson 010-209 0108, Britt-Inger Stoltz, 010-209 0109 och avdelningschef Björn Scheéle, 010-209 0103.


 

Kontakter

Johan Lindahl

Johan Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070 - 95 33 373
Jenny Sörby

Jenny Sörby

Presskontakt Kommunikationschef 073-0797605

Yrkeshögskolan levererar kvalificerad kompetens till det anställande arbetslivet

Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. Vi analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna.

Myndigheten för yrkeshögskolan
Ingenjör Bååths gata 19
722 12 VÄSTERÅS