Skip to main content

Storsatsning på yrkeshögskolan ger rekordmånga nya samhällsbyggnadsutbildningar

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2018 13:33 CET

Storsatsningen på fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan (YH) gör avtryck på antalet samhällsbyggnadsutbildningar. Myndigheten för yrkeshögskolan beviljade nyligen över 5400 utbildningsplatser inom samhällsbyggnadsområdet. Utmaningen blir att hitta tillräckligt många studerande.

Det rekordhöga antalet nya utbildningar är ett resultat av regeringens storsatsning på yrkeshögskolan. Expansionen är den största sedan utbildningsformens införande 2009 och innebär att antalet årsplatser kommer öka med ca 45 procent till 2022. Redan i år beviljar Myndigheten för yrkeshögskolan 75 utbildningar och totalt 5479 utbildningsplatser, varav 900 på distans. Adderat till det befintliga utbudet inom yrkeshögskolan innebär det att det nu finns 13 215 utbildningsplatser med avslut 2018- 2025.

- Vi ser en fortsatt mycket hög efterfrågan på de flesta av yrkesrollerna inom branschen, säger generaldirektör Thomas Persson.

De utbildningar som har flest platser är fortfarande byggproduktionsledare och fastighetstekniker. Samtidigt har Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat två utbildningar till nya yrkesroller inom YH-systemet; solenergiprojektör och handläggare inom trafiktekniska frågor.

- YH-portföljen förändras hela tiden. Det försvinner och tillkommer utbildningar och det är arbetslivets behov av kompetens som avgör riktningen, förklarar Thomas Persson.

Idag medverkar Thomas Persson vid Sveriges byggindustriers konferens Hur skapar vi en attraktiv yrkeshögskola? En av de frågor som generaldirektören vill lyfta är hur myndigheten tillsammans med utbildningsanordnare och byggbranschen kan jobba för att få fler sökanden till utbildningarna.

Förra året var antalet outnyttjade platser vid start på yrkeshögskolans samhällsbyggnads utbildningar 647. Och även om andelen outnyttjade platser har sjunkit de senaste åren är det här ett problem som Thomas Persson vill att branschen ska ta på allvar.

- Ska yrkeshögskolan även i framtiden vara den framgångsrika utbildningsform den är idag krävs mer än bara fler platser. Vi får inte blunda för de utmaningar vi står inför. Ska yrkeshögskolan kunna bidra till att försörja arbetslivet med rätt kompetens måste vi också locka fler att söka till de utbildningar som erbjuds, säger Thomas Persson.

Kontakt: Johan Lindahl, pressansvarig, 070 - 95 33 373, johan.lindahl@myh.se 

Läs mer om ansökningsomgången och de beviljade utbildningarna på myh.se

Ansökningsomgången i korthet

 • Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit emot 1208 ansökningar från utbildningsanordnare som vill starta en YH-utbildning. Av dessa har 525 utbildningar och 36 000 utbildningsplatser beviljats. Det innebär den högsta beviljandegraden någonsin, 43 procent.
 • Beslutet innebär 13 800 nya utbildningsplatser med start redan i år och 14 700 nya utbildningsplatser med start 2019. Utöver de utbildningar som idag beviljas finns det tidigare beslut om utbildningar som startar de närmsta åren. Det innebär att det totalt finns 25 300 beviljade utbildningsplatser med start 2018 och att det redan nu finns 16 800 utbildningsplatser beviljade med start 2019.
 • Det utbildningsområde som ökar mest är Teknik och tillverkning som denna omgång får ca 7 000 utbildningsplatser. Samtidigt finns det fortfarande flest antal platser inom Ekonomi, administration och försäljning.
 • Myndigheten eftersträvar en väl fungerande kompetensförsörjning i hela landet. Därför är det glädjande att samtliga 21 län får fler utbildningsplatser i den här ansökningsomgången.
 • Från och med årets ansökningsomgång kan anordnarna söka upp till fem starter för respektive utbildning. I ansökningsbedömningen är det de utbildningar som tydligt beskriver ett konkret och långsiktigt arbetsmarknadsbehov, och som håller mycket hög kvalitet, som beviljas fler omgångar.
 • Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
  Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

  Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

  Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

  Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Agree With Privacy Policy