Gå direkt till innehåll
Jönköpings län får 1644 nya utbildningsplatser. Medräknat tidigare års beslut finns nu ett utbud av totalt 5574 utbildningsplatser på yrkeshögskolorna i länet. Foto: Scandinav
Jönköpings län får 1644 nya utbildningsplatser. Medräknat tidigare års beslut finns nu ett utbud av totalt 5574 utbildningsplatser på yrkeshögskolorna i länet. Foto: Scandinav

Pressmeddelande -

Yrkeshögskolan fortsätter att växa i Jönköpings län

Idag har Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat 24 ansökningar om att få bedriva YH-utbildning i Jönköpings län. Beslutet innebär 1644 nya utbildningsplatser. ”Vi stärker vår närvaro i hela landet och fortsätter utbyggnaden av yrkeshögskolan”, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Efter beslut i riksdagen hösten 2017 har en mycket omfattande utbyggnad av yrkeshögskolan påbörjats. Fullt genomförd 2022 kommer antalet årsplatser ha ökat 45 procent och antalet studerande stigit från 48 000 till ungefär 70 000. Större volymer i yrkeshögskolan ger bättre förutsättningar att svara mot arbetslivets behov av kompetens generellt, men det gör det också lättare att skapa goda villkor för bättre kompetensförsörjning i olika delar av landet.

Under de tio år som utbildningsformen funnits har de tre storstadsregionerna tagit en allt större del av utbildningsplatserna. Under de senaste tre åren har den geografiska spridningen förbättrats och med de beslut Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar idag stärks utbudet av YH-utbildningar på landsbygden ytterligare. Samtidigt är det fortfarande arbetslivets behov av kompetens som står i centrum.

-Vi har gjort vår hemläxa och påbörjat ett arbete för en ännu bättre geografisk spridning av yrkeshögskolans utbildningsplatser. Med dagens beslut får vi en förbättrad kompetensförsörjning i hela landet och förhoppningsvis också färre misslyckade rekryteringar, säger generaldirektör Thomas Persson.

Utbildningar som beviljats i denna ansökningsomgång och därmed startar hösten 2020: 

Gislaved Tandsköterska
Jönköping IT-projektledare
Jönköping Affärsinriktad Redovisningsekonom
Jönköping Lönespecialist
Jönköping Optikerassistent
Jönköping Vårdadministratör
Jönköping Hotel & Restaurant Manager
Jönköping Behandlingspedagog
Jönköping Fotortist
Jönköping Elkraftingenjör
Jönköping Soleltekniker
Jönköping Green Logistics Management
Nässjö Lärarassistent
Nässjö Kvalificerad kontaktledningstekniker
Nässjö Kvalificerad signaltekniker
Nässjö Produktionsteknik – Trä, möbler och inredning
Tranås Företagssäljare B2B
Tranås Arbetsledare inom måltidsservice
Tranås Specialistutbildad undersköterska -  Demensvård
Tranås Stödpedagog
Tranås Energiingenjör
Tranås Elfordonstekniker
Värnamo Stödpedagog inom funktionshinderområdet
Värnamo Kvalificerad 3D-printtekniker

Vilka utbildningar finns redan idag? Information om befintligt utbildningsutbud finns på yrkeshogskolan.se

Mer om resultatet i den senaste ansökningsomgången av YH hittar du på myh.se

Ämnen

Regions


Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Presskontakt

Johan Lindahl

Johan Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070 - 95 33 373

Relaterat material