Gå direkt till innehåll
Yrkeshögskolan påverkas inte av lågkonjunkturen

Pressmeddelande -

Yrkeshögskolan påverkas inte av lågkonjunkturen

I dag beslutade Myndigheten för yrkeshögskolan att bevilja 8 300 nya utbildningsplatser inom yrkeshögskolan med start hösten 2013 eller våren 2014. Sammanlagt kommer 311 nya yrkeshögskoleutbildningar starta runt om i Sverige.

– Det är glädjande att trots sämre konjunktur har arbetsmarknaden fortsatt stort behov av yrkeshögskoleutbildad arbetskraft. Den viktigaste frågan för oss när vi beslutar om tilldelning av medel är att utbildningen ska vara efterfrågad av arbetsmarknaden. De 311 utbildningar som nu fått beslut om att få starta är de som vi bedömer bäst matchar arbetslivets krav på eftergymnasial yrkeskompetens, säger Johan Blom, chef för avdelningen för utbildningsfrågor på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Under hösten inkom 2012 totalt 1 078 ansökningar rån olika utbildningsanordnare om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning. Av dessa har 28 procent eller 8 300 utbildningsplatser kunnat beviljas. Flest antal studerandeplatser fördelat per invånare mellan 20-64 år får Jämtland, Västernorrland och Jönköping. I absoluta tal tilldelas flest studeradeplatser till Stockholm, Västra Götaland och Skåne län. 

– Vårt uppdrag är att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. De ansökningar som nu är beviljade är de som visat på att det råder en stor efterfrågan av kvalificerad arbetskraft och som tydligast visat att utbildningarna är eftergymnasiala, säger Johan Blom.

Flest platser har beviljats inom yrkesområdena Ekonomi, administration och försäljning, Teknik och tillverkning, Hälso- och sjukvård samt socialt arbete och Data/IT. Exempel på helt nya yrkesroller som nu beviljas är bland annat synrehabilitör, centrumledare och arbetsmiljöingenjör.

Mer information och statistik
Uppgifter om vilka utbildningar som beviljats per kommun, län och utbildningsområde hittar du på www.yhmyndigheten.se

För information angående besluten kontakta pressansvarig Kristina Granqvist kristina.granqvist@yhmyndigheten.se, telefon 010-209 01 73.

Ämnen

Kategorier


Korta fakta om yrkeshögskolan
Yrkeshögskola är en eftergymnasial, CSN-berättigad yrkesutbildning som utgår från arbetslivets behov av kompetent personal. Utbildningarna bedrivs av privata och offentliga utbildningsanordnare runt om i Sverige. För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare, och en stor del av utbildningen förläggs ute i arbetslivet med praktik. Nio av tio studerande går till arbete eller eget företagande efter avslutad utbildning. Under ett år studerar ungefär 40 000 på olika yrkeshögskoleutbildningar.

Kontakter

Johan Lindahl

Johan Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070 - 95 33 373
Jenny Sörby

Jenny Sörby

Presskontakt Kommunikationschef 073-0797605

Yrkeshögskolan levererar kvalificerad kompetens till det anställande arbetslivet

Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. Vi analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna.

Myndigheten för yrkeshögskolan
Ingenjör Bååths gata 19
722 12 VÄSTERÅS