Gå direkt till innehåll
Storuman, Mora och Osby är några av de kommuner där det tack vare utbildningar med flera studieorter kommer att erbjudas YH-utbildning redan i höst. Foto: Scandinav
Storuman, Mora och Osby är några av de kommuner där det tack vare utbildningar med flera studieorter kommer att erbjudas YH-utbildning redan i höst. Foto: Scandinav

Pressmeddelande -

Yrkeshögskolan växer – lyft för kompetensförsörjningen på landsbygden

Bättre spridning av nya YH-utbildningar ska göra det lättare för arbetsgivare på landsbygden att rekrytera. ”Vi stärker vår närvaro i hela landet och fortsätter utbyggnaden av yrkeshögskolan”, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Efter beslut i riksdagen hösten 2017 har en mycket omfattande utbyggnad av yrkeshögskolan påbörjats. Fullt genomförd 2022 kommer antalet årsplatser ha ökat 45 procent och antalet studerande stigit från 48 000 till ungefär 70 000. Större volymer i yrkeshögskolan ger bättre förutsättningar att svara mot arbetslivets behov av kompetens generellt, men det gör det också lättare att skapa goda villkor för bättre kompetensförsörjning i olika delar av landet.

Under de tio år som utbildningsformen funnits har de tre storstadsregionerna tagit en allt större del av utbildningsplatserna. Under de senaste tre åren har den geografiska spridningen förbättrats och med de beslut Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar idag stärks utbudet av YH-utbildningar på landsbygden ytterligare. Från och med i höst kommer det att finnas YH-utbildningar i 53 av landets 60 arbetsmarknadsregioner (FA-regioner). Samtidigt är det fortfarande arbetslivets behov av kompetens som står i centrum.

-Vi har gjort vår hemläxa och påbörjat ett arbete för en ännu bättre geografisk spridning av yrkeshögskolans utbildningsplatser. Med dagens beslut får vi en förbättrad kompetensförsörjning i hela landet och förhoppningsvis också färre misslyckade rekryteringar, säger generaldirektör Thomas Persson.

Utbildningar med flera studieorter

En tydlig trend är att allt fler utbildningsanordnare ansöker om att få bedriva en utbildning delad mellan flera studieorter. Det underlättar rekryteringen av studerande och gör det möjligt att kompetensförsörja fler områden med en och samma utbildning. Totalt har 36 YH-utbildningar med flera studieorter beviljats. Detta innebär bland annat orter som t.ex. Arvidsjaur, Lycksele och Osby kommer att kunna utbilda specialistundersköterskor trots att de inte är huvudort för utbildningen.

- Vi har aktivt uppmuntrat utbildningsanordnare att sprida sina utbildningar med hjälp av flera studieorter. Redan idag finns det flera som är bra på att bedriva utbildningar på det här sättet och jag tror att vi kommer att se en utveckling med fler nya flexibla lösningar, säger generaldirektör Thomas Persson.

Fler distansutbildningar

Andelen distansutbildningar inom yrkeshögskolan fortsätter att öka. Med dagens beslut kommer var fjärde utbildning vara en distansutbildning, vilket motsvarar 26 600 utbildningsplatser de kommande åren.

- Det är i utbudet av distansutbildningar den riktigt stora potentialen att kompetensförsörja landsbygden finns. Redan idag finns tusentals utbildningsplatser till allt från apotekstekniker och bygglovshandläggare till lärarassistent, säger Thomas Persson. 

Mer information

myndighetens hemsida hittar du mer information om resultatet i den senaste ansökningsomgången om att få bedriva YH-utbildning. Vill du veta mer om det befintliga utbudet av YH-utbildningar så finns det på yrkeshogskolan.se

Kontaktperson

Johan Lindahl, pressansvarig, 070 - 953 33 73, johan.lindahl@myh.se

Relaterade länkar

Ämnen


Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Presskontakt

Johan Lindahl

Johan Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070 - 95 33 373

Relaterat material

Relaterade nyheter