Gå direkt till innehåll
Ytterligare hundra nya kurser redan i år

Pressmeddelande -

Ytterligare hundra nya kurser redan i år

Den tillfälliga satsningen på yrkeshögskolan (YH) har gett Myndigheten för yrkeshögskolan möjlighet att idag bevilja 107 nya kurser. Det ger plats för ytterligare 3600 studerande redan i höst.

I april presenterades resultatet i den första ansökningsomgången någonsin beträffande kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan, det som också kallats korta utbildningar. Då beviljades 101 kurser och kurspaket. Regeringens satsning för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet gav Myndigheten för yrkeshögskolan möjligheten att mindre än en månad senare utlysa ännu en ansökningsomgång för att göra det möjligt för fler att studera på en YH-kurs redan i år.

- Yrkeshögskolorna runt om i landet har gjort ett fantastiskt jobb att på kort tid och under rådande pandemi ta fram de här kurserna. Vi är övertygade om att de nya YH-kurserna kommer att bli ett välkommet tillskott för både studerande och arbetsliv, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Förra veckan beviljade myndigheten 5 000 platser på yrkeshögskolans befintliga utbildningar och idag presenteras vilka nya kurser som ges möjlighet att starta i år.

Nytt flexibelt koncept för kompetensutveckling

Kurserna ska stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning och bidra till att yrkeshögskolan blir ett tydligt verktyg i det livslånga lärandet.

- Kurserna riktar sig till dem som behöver förnya sin kompetens för att behålla sitt arbete, men även för att gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter. Samtidigt svarar de mot arbetslivets behov av fördjupad, breddad och förnyad kompetens, säger Thomas Persson.

Kurserna är flexibla när det kommer till studieform och studietakt. De är dessutom olika långa, bland de beviljade utbildningarna finns allt från de som motsvarar två till 18 veckors studier.

De utbildningar som beviljas idag måste påbörjas och avslutas under 2020.

Prioriterat branscher som påverkats av pandemin

Intresset från arbetsliv och utbildningsanordnare har varit mycket stort och myndigheten tog under två veckor i maj emot 333 ansökningar från 70 anordnare/yrkeshögskolor. I handläggningen av dessa har bland annat ansökningar inom branscher som i hög utsträckning påverkats av coronapandemin prioriterats.

De nya kurserna kommer att stärka kompetensen inom bland annat digitala event, hållbar digital transformation och revenue management inom besöksbranschen, mikrobiologi, vårdhygien och smittskydd, palliativ vård och vårdfilosofi, psykisk ohälsa och suicidprevention, logistik och e-handelslösningar, industriella processer och dataanalys.

Ekonomi, administration och försäljning är det utbildningsområde som fått flest ansökningar beviljade. Dagens beslut innebär 27 nya kurser och över 1000 nya platser inom området.

Tillsammans med tidigare fattade beslut omfattar satsningen på kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan totalt 99 miljoner kronor och plats åt 6300 studerande i år.

Kontaktperson: Johan Lindahl, pressansvarig, 070 - 953 33 73

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Kontakter

Johan Lindahl

Johan Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070 - 95 33 373

Relaterat innehåll

Yrkeshögskolan levererar kvalificerad kompetens till det anställande arbetslivet

Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. Vi analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna.

Myndigheten för yrkeshögskolan
Ingenjör Bååths gata 19
722 12 VÄSTERÅS