Gå direkt till innehåll
Studenter vid Masaka Resource Centre för personer med synskada och dövblindhet, Kigali i Rwanda. Fotograf: Mia Munkhammar
Studenter vid Masaka Resource Centre för personer med synskada och dövblindhet, Kigali i Rwanda. Fotograf: Mia Munkhammar

Ingen ska lämnas utanför – men hur? Om funktionsnedsättning i biståndet

Tid 28 Mars 2019 09:30 – 12:00

Plats Sida, Valhallavägen 199, Stockholm.

Ett seminarium om hur vi får med funktionshindersfrågorna i det svenska biståndet, i samarbete mellan Myndigheten för delaktighet och Sida. 

MFD:s generaldirektör Malin Ekman Aldén deltar som talare.

Enligt FN:s utvecklingsprogram lever en miljard människor med någon form av funktionsnedsättning. I flera samhällen tillhör personer med funktionsnedsättning de mest stigmatiserade, diskriminerade och marginaliserade grupperna.

Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling lyfter vikten av att ingen ska lämnas utanför och att mänskliga rättigheter ska respekteras. Svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd ska nå de allra fattigaste och mest marginaliserade genom att utgå från deras perspektiv. Men hur gör vi det? Och vad händer om vi inte gör det?

Kom och lyssna på vad inkludering innebär i praktiken och hur svenskt bistånd kan bidra till att människor som lever med funktionsnedsättningar och i fattigdom får förbättrade levnadsvillkor.

Målgrupper för seminariet är myndigheter, organisationer och andra aktörer som bedriver bistånd.

Ämnen

Taggar


Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderpolitiken och sprider kunskap inom området med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Presskontakt

Camilla Arvenberg

Camilla Arvenberg

Presskontakt Pressansvarig 073 699 73 57