Gå direkt till innehåll

Konferens i Falun 10 oktober - Digital teknik för ökad delaktighet

Tid 10 Oktober 2017 09:00 – 16:00

Plats First Hotell Grand, Trotzgatan 9-11, Falun

Välfärdsteknik är digital teknik som skapar möjligheter för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar att känna ökad trygghet och bli mer delaktiga, aktiva och självständiga. Totalt arrangeras denna konferens på fem olika orter i Sverige med start i Falun den 10 oktober.

Konferensen ger inspiration och kunskap om hur verksamheter genom ett systematiskt arbetssätt kan införa och använda digital teknik.

I första hand riktar sig konferensen till enhetschefer samt avdelnings- och områdeschefer inom socialtjänst och hemsjukvård, men även till andra personer som har en central roll i arbetet med att införa digital teknik.

Myndigheten för delaktighet arrangerar konferensen tillsammans med bland andra Sveriges Kommuner och Landsting, Swedish Standards Institute, Upphandlingsmyndigheten och Socialstyrelsen. Konferenserna är kostnadsfria. Lunch och fika ingår.

För ytterligare information och anmälan, www.mfd.se/konferensdigitalteknik

Ämnen

Taggar

Regioner


Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderpolitiken och sprider kunskap inom området med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Presskontakt

Camilla Arvenberg

Camilla Arvenberg

Presskontakt Pressansvarig 073 699 73 57