Gå direkt till innehåll

Konferens i Helsingborg om mänskliga rättigheter 3 oktober

Tid 03 Oktober 2017 09:00 – 16:00

Plats Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg

Mänskliga rättigheter gäller alla i samhället oavsett funktionsförmåga.

Denna konferens ska ge inspiration till arbetet med att implementera mänskliga rättigheter i stat, kommun, och landsting. Programmet innehåller intressanta föreläsningar och exempel på hur man kan arbeta med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det kommer också att finnas möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra deltagare.

Konferensen riktar sig till anställda inom stat, kommun och landsting, politiker, civilsamhället och personer inom näringslivet.

Konferensen är kostnadsfri. En avgift tas ut om avbokning sker senare än 25 september.

För ytterligare information och anmälan, www.mfd.se/om-mfd/nyheter-och-press/nyheter/nyheter-2017/konferens-i-helsingborg-om-manskliga-rattigheter/

Ämnen

Taggar


Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderpolitiken och sprider kunskap inom området med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Presskontakt

Camilla Arvenberg

Camilla Arvenberg

Presskontakt Pressansvarig 073 699 73 57