Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fastighetsnära textilinsamling testas i samarbete mellan Ragn-Sells, Myrorna och KBAB

Årligen kastar varje svensk 8 kg textilier i hushållssoporna. Nu blir utvalda Karlstadbor bland de första i landet att testa en fastighetsnära insamlingsmetod för att öka återanvändning och återvinning. Projektet är ett samarbete mellan Ragn-Sells, Myrorna och KBAB.

Det måste vara lätt att göra rätt… annars uteblir miljögärningarna i stor utsträckning. Nu testar miljöföretaget Ragn-Sells och Myrorna i samarbete en alternativ metod för att öka intresset för att återvinna gamla kläder och textilier. Först ut i landet blir utvalda Karlstadbor som under våren 2013 erbjuds möjligheten att återvinna sina textilier vid husknuten.

Kommunala fastighetsbolaget Karlstad Bostads AB (KBAB) välkomnar initiativet och låter 1800 hushåll ingå i projektet.

- Vi har fått in positiva kommentarer kring projektet och även önskemål om fastighetsnära insamling i fler av våra bostadsområden, Anna Wassberg, Utemiljöansvarig KBAB.

Myrorna hoppas på att projektet skall leda till en beteendeförändring och ökat intresse för att donera kläder.

- Vi tror att vi genom en mer fastighetsnära insamling av textilier kan öka mängden textilier som samlas in till återanvändning, då insamlingskärlen kommer närmare privatpersonerna, säger Emma Eneborg, Hållbarhetschef Myrorna.

Utöver en ökad återanvändning vill Ragn-Sells analysera vilka typer av textilavfall som samlas in och hur man på bästa sätt skall kunna minska andelen som går till förbränning. 

- För att vi i Sverige ska kunna nå målen med både ökad återanvändning och materialåtervinning av textilier ser vi att infrastrukturen för insamlingen måste komma närmare konsumenterna. Vi vill även testa om det är möjligt att särskilja ett flöde för de textilier som i framtiden ska gå direkt till materialåtervinning, berättar Anna Bengtsson, Affärsutvecklare Ragn-Sells AB.


För mer information om projektet, vänligen kontakta:
Emma Enebog, Hållbarhetschef  Myrorna, 0736-88 69 75, emma.enebog@myrorna.se
Anna Wassberg, Utemiljöansvarig KBAB, anna.wassberg@kbab.se
Anna Bengtsson, Affärsutvecklare Ragn-Sells AB, anna.bengtsson@ragnsells.se


Ämnen

Taggar


 Kort om Myrorna

Myrornas affärsidé är att skapa ett ekonomiskt överskott till Frälsningsarméns sociala arbete genom att samla in och sälja gåvor från privatpersoner och företag. Två andra viktiga mål är att erbjuda arbetsträning för personer som står utanför arbetsmarknaden och att minska resursåtgången i samhället genom aktiva återanvändningsinsatser.

Läs mer på www.myrorna.se.

Presskontakt

Åsa Blomberg

Åsa Blomberg

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef 0702276618

Relaterade nyheter