Gå direkt till innehåll
Varför de höga elpriserna? – Myrspoven förklarar varför

Nyhet -

Varför de höga elpriserna? – Myrspoven förklarar varför


Vad händer med elpriset? Många ögonbryn har lyfts under en längre period när elpriserna har stigit och nått en nivå som är betydligt högre än väntat. Varför har elpriset stegrat?

Elpriset påverkas av en rad olika faktorer. Tillgång och efterfrågan är något som många gånger kommer på tal när vi talar elbrist eller kapacitet. Händelser i Sverige men även ute i Europa är bidragande faktorer till förhöjda elpriser. Myrspoven har nu listat fyra aspekter som influerar elpriserna idag.

Det blåser mindre ute i Europa vilket lett till en minskad produktion från vindkraften
Allt mindre blåst såväl ute till havs som på inlandet, något som resulterat i en lägre elproduktion från vindkraftverken. Mindre produktion från den förnyelsebara elkraftkällan vindkraft har i sin tur resulterat i att gapet i efterfrågan nu måste täckas upp från andra former av elproduktion. Sverige har kommit långt i implementationen av förnyelsebara energikällor till skillnad från många länder i Europa som fortfarande är bundna till fossilabränslen. Där är exempelvis gas och kol stora aktörer för elproduktionen och eltillförseln. Nu har vi kommit in på orsak nummer två till vad som påverkar elpriset just nu, du kan under på två läsa mer om gas och kol.

En något oanad höjning av bränslepriset
Naturgas: Att producera el med naturgas har under några år ökat och blivit en stor del av energitillförseln. Elen som kommer från naturgas visade för några år sedan en benägenhet att stiga i pris, detta i takt med en ökad efterfrågan. Som resultat har icke förnyelsebar och kolbaserad elproduktion även den blivit mer lönsam.

Kol: Efterfrågan har ökat på den kolbaserade elproduktionen och har samtidigt tvingat upp kolpriserna. Det har med andra ord, inneburit att en kolbaserad elproduktion blivit mer lönsam och på grund av det har kolpriserna samtidigt ökat.

Gas och kol är två ledande kraftkällor när det kommer till elproduktion och detta främst i Europa ska tilläggas. Hur som helst är priset högre på el från dessa två källor. Om de sätts jämsides med producerad el från exempelvis vatten- och kärnkraft. I normala fall har vi stor tillgång till vatten, vind och kärnkraft i Norden. Men, i avvecklingen av kärnkraft och en minskad tillgång av elkraft så sitter vi i en position med minskad tillgång. På grund av det importeras el från Europa som får sin el från dyrare kraftkällor och på grund av det påverkas Sverige av stigande bränslepriser.

Torka och minskad nederbörd har resulterat i ett minskat vattenmagasin i Norden
Vattenkraft och dess bränsle, vattenmagasin är en tillgång som betyder mycket för de svenska elpriserna. Det kanske inte var en regnfri sommar och höst men i jämförelse med några år tillbaka har denna sommar varit torr. Klimatet har stor inverkan på våra vattenmagasin som i år lider av underskott. Vattenkraften i Sverige och Norden brister i kapacitet och kan inte producera den mängd el som efterfrågan söker.

Tro det eller ej, kapacitetsbrist och begränsningar finns även i det svenska stamnätet - dvs där vår el transporteras
Tillbaka i tiden går det att se hur skillnader i elpriset enbart påverkats under perioder med hög eller låg efterfrågan. Det vill säga antingen under vinterhalvåret eller när snön smälte och vårfloden rann ner. Elpriset var detsamma oavsett om du bodde på ett elområde i Norr eller ett i Söder. Det går idag att sammanfatta Sverige i fyra elområden. Däremot, vad vi har kunnat se de senaste året är att en större prisskillnad uppstått även under perioder som tidigare inte påverkats. Anledningar till detta har med att kraftverken i Norr som många gånger kommer från förnyelsebara kraftkällor står kvar medan kraftanläggningar (kärnkraftverk) i Södra Sverige avvecklats. Detta i samband med att Svenska kraftnät begränsat möjligheten att transportera el från exempelvis elområden i Norr till Södra elområden har orsakat en kamp om kapacitet. Det krävs idag längre transporter av el till Svenska elområden och grannländer. Efterfrågan tvingar stamnätet att skicka el över längre sträckor när kapaciteten inte finns i närområdet. Därmed har vi numera landat i en process där transporten av el från områden med mycket tillgång till de med bristfällig tillgång alltmer skiftar i pris.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Anders Kallebo

Anders Kallebo

Presskontakt CEO

Relaterat innehåll

Sänker byggnaders energiförbrukning med hjälp av AI-beräkningar

Myrspoven gundades 2017, bolaget skapades genom en ihopslagning av två olika områden: Energi och IT. Vår mål är att hjälpa fastighetsvärden att spara energi samt genom att dra nytta av det senaste som hänt i områdena Artificial Intelligence (AI) och Data Science/Analytics. Vår vision är att globalt bidra till att fastighetssektorn minskar sitt koldioxidavtryck och icke förnyelsebara kilowatttimmar med 1%.

Bolagets medgrundare är Anders Kallebo, som har en bakgrund som energiingenjör med gedigen erfaranhet inom energi effektivisering för fastigheter. Den andra medgrundaren är Johan Brunius med en bakgrund inom IT, Artificial Intelligence (AI) och optimeringslära.

Myrspoven AB
Västgötagatan 1
118 27 Stockholm
Sweden