Gå direkt till innehåll
Novis fastighet (Skravelberget Större 14) på Ingmar Bergmans gata 2 och Nybrogatan 5
Novis fastighet (Skravelberget Större 14) på Ingmar Bergmans gata 2 och Nybrogatan 5

Pressmeddelande -

AI gör Novis fastigheter energismarta

Novi Real Estate installerar AI för driftoptimering i 21 av sina fastigheter. Leverantör är Myrspoven.

– Novis pilotprojekt i Göteborg har gett en tydlig energibesparing. Att de nu väljer att utöka vår teknik till en större del av sitt bestånd är ett bra kvalitetskvitto på detta, säger Tobias Björk Andersson, affärsutvecklare på Myrspoven.

Novi Real Estate är en fastighetsförvaltare som tydligt förknippas med nytänkande och som ofta använder ny teknik. Allt för att optimera fastigheterna som de förvaltar. Samtidigt är hållbarhet en tydlig röd tråd i all deras verksamhet och där FN:s globala hållbarhetsmål ”Hållbar energi för alla” är ett av företagets mål. Bolaget är också rankat av GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) som en av de ledande i fastighetssektorn vad gäller hållbarhet.

En av Novi Real Estates målsättningar är att deras fastigheter ska ha 20 procent lägre energiförbrukning och växthusgasutsläpp till 2022 jämfört med 2017. För att nå dit är satsningen på AI viktig.

– Novi vill vara med och driva utvecklingen kring digitalisering och hållbarhet framåt och även på ett kostnadsmedvetet och smart sätt. Det känns därför extra roligt att de väljer vår lösning för att driftoptimera sina fastigheter, säger Tobias Björk Andersson.

– Vårt bolag startade 2016 i en digital era. För oss hänger därför hållbarhet och digitalisering väl ihop. Att använda mjukvara med AI för att driftoptimera våra fastigheter i realtid känns därför som ett naturligt steg, säger Henrik Forsberg, teknik- och projektchef på Novi Real Estate.

Redan 2017 påbörjade Novi Real Estate ett pilotprojekt med Myrspovens teknik i en kommersiell fastighet Göteborg.

– Vi såg att det snabbt kan ge stora besparingar i såväl driftkostnad som energiåtgång. Och ju fler parametrar som analyseras, desto smartare blir systemet, säger Henrik Forsberg.

Under sommaren och hösten har Novi Real Estate installerat tekniken i ytterligare 21 fastigheter som huvudsakligen innehåller kontor och handel. I några fastigheter finns även hyreslägenheter. Den kommande vintersäsongen blir den första uppvärmningssäsongen som Novi Real Estate kommer att använda AI-tekniken i så stora delar av sitt bestånd.

– Det är just kring uppvärmning som vi ser att det finns störst potential att spara energi. AI leder dessutom – genom sin smarta styrning – till ett jämnare och bättre inomhusklimat och den minskade energianvändningen leder till lägre miljöpåverkan. Det är en positiv effekt för oss, hyresgästerna och fastighetsägaren, så en riktig vinn-vinn situation, säger Henrik Forsberg.

Novis fastigheter: Siktet 6 - Vargen 10 - Humlegården 57 - Skutan 19 - Grinden 16 - Vinkelhaken 18 - Skären 4 - Skvalberget 34 - Sommaren 11

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Myrspoven gundades 2017, bolaget skapades genom en ihopslagning av två olika områden: Energi och IT. Vår mål är att hjälpa fastighetsvärden att spara energi samt genom att dra nytta av det senaste som hänt i områdena Artificial Intelligence (AI) och Data Science/Analytics. Vår vision är att globalt bidra till att fastighetssektorn minskar sitt koldioxidavtryck och icke förnyelsebara kilowatttimmar med 1%.

Bolagets medgrundare är Anders Kallebo, som har en bakgrund som energiingenjör med gedigen erfaranhet inom energi effektivisering för fastigheter. Den andra medgrundaren är Johan Brunius med en bakgrund inom IT, Artificial Intelligence (AI) och optimeringslära.

Kontakter

Anders Kallebo

Anders Kallebo

Presskontakt CEO

Relaterat innehåll

Sänker byggnaders energiförbrukning med hjälp av AI-beräkningar

Myrspoven gundades 2017, bolaget skapades genom en ihopslagning av två olika områden: Energi och IT. Vår mål är att hjälpa fastighetsvärden att spara energi samt genom att dra nytta av det senaste som hänt i områdena Artificial Intelligence (AI) och Data Science/Analytics. Vår vision är att globalt bidra till att fastighetssektorn minskar sitt koldioxidavtryck och icke förnyelsebara kilowatttimmar med 1%.

Bolagets medgrundare är Anders Kallebo, som har en bakgrund som energiingenjör med gedigen erfaranhet inom energi effektivisering för fastigheter. Den andra medgrundaren är Johan Brunius med en bakgrund inom IT, Artificial Intelligence (AI) och optimeringslära.

Myrspoven AB
Västgötagatan 1
118 27 Stockholm
Sweden