Gå direkt till innehåll
Fler än 116 000 svenskar drabbade av ID-stöld

Pressmeddelande -

Fler än 116 000 svenskar drabbade av ID-stöld

För första gången finns nu ett mått på omfattningen av de snabbt ökade fallen av ID-stölder. I en omfattande intervjuundersökning utförd av TNS Sifo anger 1,64 procent av de svarande i åldern 
16 – 74 år att de har blivit utsatt för ID-stöld.

Värst drabbade och sämst skyddade är unga.

- Det här bekräftar våra misstankar om omfattningen av problemet. ID-stölder är idag på väg att bli ett av de allra vanligaste vardagsbrotten, kommenterar Sophie Gernandt, marknadschef vid säkerhetsföretaget mySafety som har beställt undersökningen från TNS Sifo.

Undersökningen är riksomfattande och bygger på intervjuer med 4 202 personer mellan 16 och 74 år kring erfarenhet och attityder kopplat till ID-stölder och övriga former av vardagsbrott.

Av samtliga tillfrågade anger 1,64 procent att de har utsatts för ID-stölder. Omräknat till den totala befolkningen i samma ålderspann innebär det minst 116 000 brottsoffer.

Mest utsatta är unga: Hela 14 procent har själva drabbats eller har en bekant som fallit offer för ID-stöld.  Minst utsatta är åldersgruppen 60+ där fem procent uppger att de eller någon i bekantskapskretsen har utsatts.

Samtidigt är det de äldre som har varit mest aktiva för att skydda sig mot ID-stölder: I åldrarna 60+ har 15 procent idag en försäkring som ger skydd mot ID-stölder. Av de yngre (16 – 29 år) uppger bara fem procent att de idag har försäkringsskydd.

De äldre är också mer försiktiga i skyddet av sin identitet, exempelvis genom att aldrig lämna ut känsliga uppgifter på sociala media eller i skyddet av känslig personlig information.

I takt med att antalet brott har ökat, har även oron ökat snabbt:

Idag uppger fler att de är oroliga eller mycket oroliga över risken att bli utsatt för ID-stöld (30 %) än antalet som oroas av risken för inbrott, bilstöld eller stöld av mobiltelefon. Bara risken att bli bestulen på sin plånbok och/eller identitetshandlingar oroar fler (37 %).

- Vi ser att medvetandet hos befolkningen ökar i snabb takt både kring risk och möjliga åtgärder för att förhindra ID-stöld, säger Sophie Gernandt, och tillägger:

- I framtiden kommer det att vara lika naturligt att försäkra sin identitet som det idag är att försäkra boende eller bil.Bakgrund till undersökningen finns bifogad som PDF.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


mySafety Group AB arbetar sedan 1999 för att skapa större vardagssäkerhet för alla. Företaget hjälper över en miljon användare i Sverige att skydda sina personuppgifter med ID-skydd, spärra kort, ID-handlingar och mobiltelefoner samt återfinna förlorade nycklar. Därtill erbjuds ett stort urval av försäkringar som förenklar och skapar trygghet i samband med allt från identitetskapningar, bedrägerier av kreditkort till tryggare e-handel. mySafety Group har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Ryssland och Ukraina. Etablering i fler länder pågår. I koncernen ingår också SBM Försäkring AB som arbetar med trygghet för bilägare. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företagets ägs av svenska Litorina Kapital. Läs gärna mer om företaget på www.mysafety.se

Kontakter

Jesper Jacquet

Jesper Jacquet

Presskontakt tf. VD 070 840 33 30

Mysafety - försäkringar för en digital värld

Mysafety Försäkringar AB grundades 1999 och har sedan dess utmanat försäkringsmarknaden med innovativa lösningar för såväl gamla som nya brott. Mysafety är bland annat ledande i Norden inom Bedrägeri- och ID-skyddsförsäkringar sedan 2008, då Mysafety uppfann ID-skyddet.

Mysafety Försäkringar AB

Tegeluddsvägen 21
Box 27 142 10252 Stockholm