Gå direkt till innehåll
Fler särskilt yrkesskickliga förskollärare inom Nackas kommunala förskolor

Nyhet -

Fler särskilt yrkesskickliga förskollärare inom Nackas kommunala förskolor

Under 2024 kommer Nackas kommunala skolor och förskolor att utse ytterligare fem särskilt yrkesskickliga förskollärare. Målet är att det ska finnas en särskilt yrkesskicklig förskollärare som driver utveckling inom varje rektorsområde.

Nackas kommunala skolor och förskolor har sedan 2016 haft ett antal särskilt yrkesskickliga förskollärare, SYF. Under 2024 görs en satsning för att utöka antalet särskilt yrkesskickliga förskollärare med målet att det ska finnas en särskilt yrkesskicklig förskollärare inom varje rektorsområde.

Som särskilt yrkesskicklig förskollärare ska man driva utveckling inom sitt rektorsområde, till exempel genom att arbeta som pedagogisk ledare, handledare eller delta i olika utvecklingsprojekt. De särskilt yrkesskickliga förskollärarna kan även ingå i gemensamma utvecklingsprojekt för alla Nackas kommunala förskolor.

-Syftet med att utse särskilt yrkesskickliga förskollärare är att skapa karriärtjänster för förskollärare som ska bidra till ökad likvärdighet och en kvalitetshöjning på förskolorna, säger Einar Fransson, produktionsdirektör och skolchef för Nackas kommunala skolor och förskolor.

De rektorsområden där nu nya särskilt yrkesskickliga förskollärare ska utses är: Järlahöjden, Saltsjöbaden, Sickla, Skuru-Duvnäs och Älta. Som ett första led i processen har alla legitimerade förskollärare, med minst fyra års erfarenhet och en tillsvidareanställning inom dessa rektorsområden, fått möjlighet att göra en öppen ansökan. I mitten av april tillkännages vilka av dem som blir utvalda att gå vidare.

-De som blir utvalda bland de sökande kommer att genomgå en kvalificeringsprocess där de med hjälp av beprövade verktyg får arbeta fram en meritmapp som visar och styrker deras kvalifikationer, berättar Elisabeth Lindberg, utbildningsstrateg inom Nackas kommunala förskolor.

I oktober kommer en särskild bedömargrupp att granska respektive förskollärares kvalifikationer utifrån det inlämnade underlaget i meritmappen. Tillsättningen beräknas ske i november. De som blir utsedda får uppdraget i två år med möjlig förlängning med två år i taget.

Vill du veta mer? Kontakta Elisabeth Lindberg, utbildningsstrateg, elisabeth.lindberg@nacka.se. Läs mer om Nackas kommunala skolor och förskolor: www.nacka.se/nks

Ämnen

Kategorier

Regioner

Vi tar fram den maximala potentialen hos alla barn och elever varje dag!

I Nackas kommunala förskolor och skolor ska alla barn och ungdomar känna sig trygga och undervisningen ska anpassas till de individuella förutsättningarna. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev.

Nacka är en av de främsta skolkommunerna. Nackas kommunala skolor och förskolor når goda resultat tack vare fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi använder moderna tekniska hjälpmedel och fokuserar på att utveckla pedagogiken och metodiken för att stödja lärande. Tydlig ledning, engagerade medarbetare, lärande nätverk och en gemensam kultur är viktiga delar i vår organisation.

Inom Nackas kommunala skolor finns all utbildning från förskola till grundskola och gymnasium. Vi har även resursskolor samt anpassade grund- och gymnasieskolor. Barn- och elevhälsan är nära knuten till vår verksamhet.

Nackas kommunala skolor
Granitvägen 15
131 40 Nacka
Sverige