Skip to main content

​Lärarassistenter på Saltsjö-Duvnäs skola väcker politiskt intresse.

Nyhet   •   Dec 07, 2017 22:20 CET

Renata Desselberger Wikman, Maria Stockhaus, Tobias Nässén, Moa Sangell, Wim Vandenberghe, Emma Zimmerman Lindvall, Ingela Marké och Jennie Öhman.

Maria Stockhaus från Riksdagens Utbildningsutskott och Tobias Nässén från utbildningsnämnden i Nacka besökte Saltjsö-Duvnäs skola för att få veta mer om hur de jobbar med Lärarassistenter. På skolan har de haft anställda lärarassistenter i lite över ett år.

Uppdraget för assistenterna har varit att hjälpa lärarna i deras vardagliga arbete, så att de får bättre möjlighet att fokusera på elevernas kunskapsutveckling.Genom att tillhöra ett arbetslag har de tillsammans skapat en arbetsmiljö som på bästa sätt bidrar till elevernas lärande. Arbetsuppgifterna har bland annat bestått av föräldrakontakter, förberedelse av praktiska läraruppgifter, administrativa läraruppgifter, rastverksamhet samt trygghetsarbete kring eleverna.

Intresset från besökarna var både hur man arbetar med lärarassistenterna, hur lärarna upplevde nyttan med assistenter, hur det finansierat och om det gjort skolan till en mer attraktiv arbetsplats.

Från skolan har man genomfört en undersökning och tittat på många faktorer. Resultaten är överväldigande positiva, med en minskad arbetsbelastning ökat samarbete och elevfokus samt inte minst en nästan halvering av antalet sjukdagar.

Flera utmaningar återstår men de positiva effekterna gör det värdefullt att fortsätta och utveckla arbetet med Lärarassistenter.