Gå direkt till innehåll
Nackas kommunala skolor startar resursskola i Älta

Nyhet -

Nackas kommunala skolor startar resursskola i Älta

Den 6 maj sa kommunstyrelsen i Nacka ja till att starta ytterligare en resursskola för årskurs 1–9. Den nya resursskolan ska ligga i Älta rektorsområde och vara inriktad mot elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och är i behov av särskilt stöd.

En resursskola är enbart till för elever i behov av särskilt stöd och vars behov inte kan tillgodoses i den ordinarie grundskolan. Undervisningen i resursskolan följer samma läroplan som den ordinarie grundskolan men med individuella anpassningar. En resursskola kan inrikta sin verksamhet mot en viss elevgrupp och resursskolan i Älta ska vara inriktad mot elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF.

En egen ansökningsprocess
Enligt lagstiftningen får det inte finnas en kö till en resursskola med en turordning. Därför kommer man som vårdnadshavare att kunna ansöka till skolan under vissa ansökningsperioder. De elever som bedöms ha störst behov utifrån resursskolans inriktning kommer att prioriteras. Beslutet ska bland annat grunda sig på en dokumentation av elevens behov av särskilt stöd, ett åtgärdsprogram från tidigare skola och en neuropsykiatrisk utredning som styrker en NPF-diagnos.

Start under läsåret 2024–2025
I och med kommunstyrelsens beslut går nu Nackas kommunala skolor vidare i arbetet med att bygga upp verksamheten. Bland annat ska antagningskriterier utarbetas, rätt kompetens rekryteras och beslut fattas om var i rektorsområdet skolan ska vara placerad. Skolan kommer att starta i mindre skala någon gång under läsåret 2024–2025 och successivt utöka antalet platser. Fullt utbyggd beräknas skolan ha plats för cirka 30 elever.

Information om resursskolan i Älta kommer att finnas här: www.nacka.se/altarektorsomrade

Ämnen

Kategorier

Regioner

Vi tar fram den maximala potentialen hos alla barn och elever varje dag!

I Nackas kommunala förskolor och skolor ska alla barn och ungdomar känna sig trygga och undervisningen ska anpassas till de individuella förutsättningarna. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev.

Nacka är en av de främsta skolkommunerna. Nackas kommunala skolor och förskolor når goda resultat tack vare fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi använder moderna tekniska hjälpmedel och fokuserar på att utveckla pedagogiken och metodiken för att stödja lärande. Tydlig ledning, engagerade medarbetare, lärande nätverk och en gemensam kultur är viktiga delar i vår organisation.

Inom Nackas kommunala skolor finns all utbildning från förskola till grundskola och gymnasium. Vi har även resursskolor samt anpassade grund- och gymnasieskolor. Barn- och elevhälsan är nära knuten till vår verksamhet.

Nackas kommunala skolor
Granitvägen 15
131 40 Nacka
Sverige