Gå direkt till innehåll
Nackas skolor arrangerar ämnesdidaktisk dag med undervisning och kunskapsdelning i fokus

Nyhet -

Nackas skolor arrangerar ämnesdidaktisk dag med undervisning och kunskapsdelning i fokus

Hur kan undervisningen utformas så att varje elev kan utvecklas maximalt? Det ska över 800 lärare i förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem samt studie- och yrkesvägledare i Nackas kommunala skolor utforska tillsammans med tio toppforskare på en ämnesdidaktisk dag den 1 november.

Ämnesdidaktik kan lite förenklat beskrivas som konsten att undervisa i ett ämne och forskningen inom området intresserar sig för hur elevernas kunskapsutveckling går till. Syftet med Nackas kommunala skolors ämnesdidaktiska dag är att ge lärarna ny kunskap och nya idéer som kan bidra till att utveckla undervisningen.

-Vi har otroligt duktiga lärare och skolledare som är engagerade och väldigt måna om att eleverna ska lyckas. Det är viktigt att lärarna får möjlighet att kompetensutveckla sig, både ämnesmässigt och pedagogiskt, tillsammans med sina ämneskollegor. Det är därför vi arrangerar en sådan här dag, berättar Einar Fransson, produktionsdirektör och ansvarig för Nackas kommunala skolor.

Skolan måste vara en del av forskningen
Dagen inleds med föreläsningar av tio ämnesforskare från Stockholms universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Göteborgs universitet, Malmö universitet, Åbo akademi och Jönköpings University. De kommer att ge en överblick över den aktuella forskningen inom sitt ämne och göra nedslag i den egna forskningen.

-Det är jätteviktigt att nya forskningsrön får genomslag. En förutsättning för det är att skolan har kontakt med forskare och är en del av forskningen. Vi ska omsätta forskning i praktiken och beforska vår egen praktik, säger Einar Fransson och tillägger att det är tack vare Tomas Kroksmark, professor emeritus, och Lärarakademin vid Saltsjöbadens samskola som så många framstående forskare medverkar under dagen.

Måltidspedagogik, dynamisk matematik och hundassisterad pedagogik
Efter föreläsningarna vidtar diskussioner, kunskapsdelning, workshops och självreflektion i de 13 olika ämnesgrupperna. Lärarna kommer dela med sig av exempel från sin egen undervisning, metoder de testat, projekt de genomfört eller artiklar de skrivit. Presentationerna handlar bland annat om: att utveckla ordförrådet och berättandet på engelska genom poesi, måltids- och äventyrspedagogik, dynamisk matematik, programmering, musik i språkklassrummet, Big Ideas of Science, digitala stillbilder och animationer, tvålärarskap i musik, Minecraft i undervisningen, tematiskt arbete med spel som verktyg, historiskt tänkande, ökad koncentration för NPF-elever genom daglig fysisk aktivitet, hundassisterad pedagogik, en metod för ledarskap i klassrummet, kooperativt lärande, att skapa en skönlitterär läskultur, ett poddprojekt i svenska.

-Det finns en stor samlad kunskap inom vår organisation och vi uppmuntrar alla våra medarbetare att våga göra och våga dela. Sedan 2007 har vi delat ut kvalitetspriset Fjädern som syftar till att utveckla undervisning och lärande. De som får priset får möjlighet att skriva en artikel enligt vetenskapliga krav om ett eget projekt eller arbete. Fjädern har hittills resulterat i cirka 90 artiklar som finns publicerade på Skolporten, avslutar Einar Fransson.

VILL DU VETA MER?
Kontakta Einar Fransson, produktionsdirektör, einar.fransson@nacka.se eller Jonatan Lannemar, utbildningsstrateg, jonatan.lannemar@nacka.se

Här kan du se vilka forskare som medverkar. 

Här finns programmen för respektive ämne. 

Ta gärna del av Nackas kommunala skolors och förskolors Fjädernartiklar.

Ämnen

Kategorier

Vi tar fram den maximala potentialen hos alla barn och elever varje dag!

I Nackas kommunala förskolor och skolor ska alla barn och ungdomar känna sig trygga och undervisningen ska anpassas till de individuella förutsättningarna. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev.

Nacka är en av de främsta skolkommunerna. Nackas kommunala skolor och förskolor når goda resultat tack vare fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi använder moderna tekniska hjälpmedel och fokuserar på att utveckla pedagogiken och metodiken för att stödja lärande. Tydlig ledning, engagerade medarbetare, lärande nätverk och en gemensam kultur är viktiga delar i vår organisation.

Inom Nackas kommunala skolor finns all utbildning från förskola till skola och gymnasium. Nackas kommunala skolor består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi.

Nackas kommunala skolor
Granitvägen 15
131 40 Nacka
Sverige