Gå direkt till innehåll
Learning Study - elevernas lärande i fokus.
Learning Study - elevernas lärande i fokus.

Nyhet -

Var med och skapa den bästa matematiklektionen!

Matematiklärare på Neglinge skola och Saltsjöbadens samskola i Nacka bjuder in lärare och andra intresserade till en Öppen lektion den 14 mars, kl. 14.00-17.00. Efter lektionen föreläser Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid Mälardalens universitet, och Manuel Tenser, förstelärare i matematik och läromedelsförfattare.

Denna Öppna lektion är den tredje lektionen i en Learning Study-cykel som Saltsjöbadens rektorsområde genomför för att systematiskt undersöka och utveckla en matematikundervisning som förbättrar elevernas lärande.

- Hittills har vi genomfört en Learning Study-lektion med tre olika treor på Neglinge skola och Samskolan. Lektionerna planeras och genomförs gemensamt och innan lektionen gör eleverna ett förtest och efter lektionen gör de ett eftertest så att vi får insikter om vad eleverna lärt sig, berättar Britta Wikman, rektor för Saltsjöbadens rektorsområde.

  Öppna lektioner kommer från Japan. Lektionerna genomförs inför en publik och expertpanel som sedan diskuterar och analyserar innehållet och utförandet av lektionen.

  - Japan är ett av de länder som lyckas bäst i internationella kunskapsmätningar i matematik. Vi har ett samarbete och utbyte med elever och lärare från Japan som gett oss inspirerande metoder och fördjupade kunskaper, berättar Ann-Sofie Berg, biträdande rektor på Neglinge skola.

  Hur kommer det sig att ni bjuder in lärare och andra intresserade att vara med?

  - Vi vill dela med oss av våra erfarenheter och ta del av andras tankar i analyserna av lektionerna. Vi hoppas att eftermiddagen med oss kommer att ge alla medverkande intressanta frågeställningar och insikter att ta vidare till sin egen verksamhet, säger Britta Wikman.

  Efter den Öppna lektionen kommer Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid Mälardalens universitet, och Manuel Tenser, förstelärare i matematik och läromedelsförfattare, att föreläsa.

  PRAKTISK INFORMATION
  Arrangemanget äger rum i Saltsjöbadens samskolas matsal, Samskolevägen 1 i Saltsjöbaden. Anmälan görs via den här länken, senast den 12 mars. Antalet platser är begränsat och deltagandet är gratis.

  Har du frågor? Kontakta biträdande rektor Ann-Sofie Berg, ann-sofie.berg@nacka.se eller rektor Britta Wikman, britta.wikman@nacka.se

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Vi tar fram den maximala potentialen hos alla barn och elever varje dag!

  I Nackas kommunala förskolor och skolor ska alla barn och ungdomar känna sig trygga och undervisningen ska anpassas till de individuella förutsättningarna. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev.

  Nacka är en av de främsta skolkommunerna. Nackas kommunala skolor och förskolor når goda resultat tack vare fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi använder moderna tekniska hjälpmedel och fokuserar på att utveckla pedagogiken och metodiken för att stödja lärande. Tydlig ledning, engagerade medarbetare, lärande nätverk och en gemensam kultur är viktiga delar i vår organisation.

  Inom Nackas kommunala skolor finns all utbildning från förskola till grundskola och gymnasium. Vi har även resursskolor samt anpassade grund- och gymnasieskolor. Barn- och elevhälsan är nära knuten till vår verksamhet.

  Nackas kommunala skolor
  Granitvägen 15
  131 40 Nacka
  Sverige