Gå direkt till innehåll
Måltiderna i förskolan och skolan kan användas som ett verktyg för lärande i olika ämnen. Foto: Li Degerman.
Måltiderna i förskolan och skolan kan användas som ett verktyg för lärande i olika ämnen. Foto: Li Degerman.

Pressmeddelande -

Nackas kommunala skolor inför certifiering för hållbara måltider

Nackas kommunala skolor och förskolor ökar takten i arbetet med hållbara måltider och inför en certifieringsutbildning för måltidspersonal, skolledare, lärare och pedagoger. Förhoppningen är att måltiderna ska bli en del av undervisningen och bidra till att barn och elever grundlägger en hållbar livsstil.

Måltiderna i skolan och förskolan är viktiga för barns och elevers hälsa. Barn och elever som är mätta orkar leka och fokusera på sitt lärande. Nackas kommunala skolor och förskolor har därför höga ambitioner med måltiderna. Maten ska vara god, säker, näringsriktig, miljösmart, integrerad och serveras i en trivsam miljö.

-För att garantera hög kvalitet och säkerhet på våra måltider inför vi nu en digital certifieringsutbildning. Utbildningen utgår från vårt vägledningsdokument och Livsmedelsverkets måltidsmodell som består av sex olika pusselbitar som är viktiga för att skapa matglädje och bidra till hållbar utveckling, berättar Helena Pettersson, som är kostkonsult inom Nackas kommunala skolor.

För att en skola eller förskola ska bli certifierad behöver förutom köksansvariga och skolmåltidspersonal även andra yrkeskategorier som rektorer, förskolechefer, lärare och pedagoger gå igenom vissa utbildningsmoment.

-Min förhoppning är att certifieringen ska öka kunskapen om mat och måltider bland fler som jobbar i verksamheten. Om fler medarbetare på skolor och förskolor involveras i måltiderna så bidrar det till en lugnare och tryggare måltidsmiljö. Det har visat sig vara en viktig faktor för att barn och elever ska äta sig mätta och inte kasta bort maten, säger Helena Pettersson.

En annan förhoppning är att lärare och pedagoger ska upptäcka att måltiden kan användas som ett verktyg för lärande i olika ämnen. Det går att integrera måltiden i undervisningen och därigenom uppnå flera av de övergripande målen i läroplanerna.

-Att använda sig av måltidspedagogik kan ge många positiva effekter och till exempel bidra till att barn och elever grundlägger hälsosamma och miljövänliga matvanor, säger Helena Pettersson.

VILL DU VETA MER?
Kontakta Helena Pettersson, kostkonsult, e-post: helena.pettersson@nacka.se, eller Ann Sundman Brott, utbildningsstrateg, e-post: ann.sundman.brott@nacka.se, tfn: 070-431 94 92.

Ta gärna del av Nackas kommunala skolors vägledningsdokument för Hållbara måltider.

FAKTA OM MÅLTIDER I NACKAS KOMMUNALA SKOLOR OCH FÖRSKOLOR:

  • Dagligen serveras cirka 19 000 portioner i våra skolor och förskolor.
  • Vi satsar på egna tillagningskök på skolorna och förskolorna.
  • Dagligen serveras ett vegetariskt alternativ och många skolor har en helvegetarisk dag.
  • Vi väljer helst ekologisk mat. (Mål: 75 procent, 2030. 2021: 37 procent.)
  • Vi har infört ”Klimatlådan” för att minska matsvinnet.
  • Vi satsar 38 mnkr per år på måltiderna i skolan och förskolan.
  • www.nacka.se/hallbara-maltider 

Ämnen

Taggar


I Nackas kommunala förskolor och skolor ska alla barn och ungdomar känna sig trygga och undervisningen ska anpassas till de individuella förutsättningarna. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev.

Nacka är en av de främsta skolkommunerna. Nackas kommunala skolor och förskolor når goda resultat tack vare fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi använder moderna tekniska hjälpmedel och fokuserar på att utveckla pedagogiken och metodiken för att stödja lärande. Tydlig ledning, engagerade medarbetare, lärande nätverk och en gemensam kultur är viktiga delar i vår organisation.

Inom Nackas kommunala skolor finns all utbildning från förskola till skola och gymnasium. Nackas kommunala skolor består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. 

Relaterat material

Vi tar fram den maximala potentialen hos alla barn och elever varje dag!

I Nackas kommunala förskolor och skolor ska alla barn och ungdomar känna sig trygga och undervisningen ska anpassas till de individuella förutsättningarna. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev.

Nacka är en av de främsta skolkommunerna. Nackas kommunala skolor och förskolor når goda resultat tack vare fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi använder moderna tekniska hjälpmedel och fokuserar på att utveckla pedagogiken och metodiken för att stödja lärande. Tydlig ledning, engagerade medarbetare, lärande nätverk och en gemensam kultur är viktiga delar i vår organisation.

Inom Nackas kommunala skolor finns all utbildning från förskola till skola och gymnasium. Nackas kommunala skolor består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi.

Nackas kommunala skolor
Granitvägen 15
131 40 Nacka
Sverige