Gå direkt till innehåll
Visuellt stöd för elever med språkstörnning
Visuellt stöd för elever med språkstörnning

Pressmeddelande -

Fokus på elever med språkstörning

Barn och elevhälsan i Nacka satsar på kunskap om språkstörning och anpassningar i skolan genom två utvecklingsprojekt i Nackas kommunala skolor. Projekten som är riktade mot elever i förskoleklass och lågstadiet kommer att pågå under 2018.

Genom projekten vill man ge fler elever förutsättningar att bli delaktiga i undervisningen och nå kunskapsmålen i skolan. Det är pedagog- och logopedgruppen hos barn och elevhälsan i Nacka som har fått medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten för att kunna genomföra projekten.

Att möta elever med språkstörning– är ett projekt som syftar till att kartlägga antalet elever med språkstörning i förskoleklass och lågstadiet. Här ingår även att undersöka vilket behov lärare har av stöd och kompetensutveckling kring språkstörning. Kartläggningen ligger till grund för de föreläsningar och workshops som erbjuds till lärare och övrig skolpersonal. Målsättningen är att öka likvärdigheten och förbättra förutsättningarna för eleverna.

Det andra projektet, Anpassad språklig medvetenhetsträning för barn med språkstörning, syftar till ökad delaktighet i språklekar i förskoleklass. Under lång tid har man i förskoleklass arbetat med språklekar som verktyg för att utveckla språket men många med språkstörning blir utanför för att de inte hänger med. Nu tar pedagog- och logopedgruppen fram stöd för de eleverna så att de får lättare att vara delaktiga i språklekarna.
- Det är ju trots allt de här eleverna som har störst behov av språklekarna, säger Annika Sönnerhed, logoped på barn och elevhälsan.

Om språkstörning
Diagnosen språkstörning är en funktionsnedsättning som innebär att elevens språkliga förmåga är påtagligt nedsatt jämfört med andra jämnåriga. Cirka 4-7% av Sveriges befolkning har någon grad av språkstörning.
Svårigheterna innebär att eleven har svårt att förstå och/eller att uttrycka sig med talat språk. Eleven kan även ha svårt med både uttrycksförmågan och språkförståelsen i skrift. Språkstörningen kan kvarstå upp i skolålder och ända upp i vuxen ålder. Funktionsnedsättningen förändras över tid och varierar ofta mellan olika situationer och miljöer. 

Barn och elevhälsan är en del av Nackas kommunala skolor. Vår roll är att i samarbete med annan personal inom förskola, grundskola och gymnasium främja elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Barn och elevhälsans unika kompetenser kompletterar pedagogernas kunskaper. Vi arbetar förebyggande och främjar samspel, relationer och kommunikation- både mellan individer, mellan grupper inom förskolan/skolan samt med andra verksamheter.  

I Pedagog- och logopedgruppen arbetar specialpedagoger med olika inriktningar (tal, språk och kommunikation, hälsa och motorik samt hörsel), logopeder samt språk-, läs- och skrivutvecklare.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nackas kommunala skolor är en produktionsenhet inom Nacka kommun och är huvudman för alla kommunala förskolor och skolor i Nacka.

I Nackas kommunala förskolor och skolor ska alla barn och ungdomar känna sig trygga och undervisningen ska anpassas till de individuella förutsättningarna. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev.

Vi är en av de främsta skolkommunerna som når goda resultat tack vare våra fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi använder moderna tekniska hjälpmedel och fokuserar på att utveckla pedagogiken och metodiken för att stödja lärande.

Inom Nackas kommunala skolor finns all utbildning från förskola till skola och gymnasium. Nackas kommunala skolor består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi.

Vi tar fram den maximala potentialen hos alla barn och elever varje dag!

I Nackas kommunala förskolor och skolor ska alla barn och ungdomar känna sig trygga och undervisningen ska anpassas till de individuella förutsättningarna. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev.

Nacka är en av de främsta skolkommunerna. Nackas kommunala skolor och förskolor når goda resultat tack vare fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi använder moderna tekniska hjälpmedel och fokuserar på att utveckla pedagogiken och metodiken för att stödja lärande. Tydlig ledning, engagerade medarbetare, lärande nätverk och en gemensam kultur är viktiga delar i vår organisation.

Inom Nackas kommunala skolor finns all utbildning från förskola till skola och gymnasium. Nackas kommunala skolor består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi.

Nackas kommunala skolor
Granitvägen 15
131 40 Nacka
Sverige