Gå direkt till innehåll
Barn på Vårgärdet gör tummen upp för måltiderna på förskolan. Foto: Li Degerman.
Barn på Vårgärdet gör tummen upp för måltiderna på förskolan. Foto: Li Degerman.

Pressmeddelande -

Klimatlådan minskar matsvinn i Nackas kommunala skolor

Nu kan elever och anställda i Nackas kommunala skolor och förskolor köpa hem överbliven mat från dagens lunch till självkostnadspris. Enligt beräkningar kan satsningen ge ett minskat utsläpp med 83 ton koldioxidekvivalenter, vilket ungefär motsvarar 83 svenskars genomsnittliga bilåkande under ett år.

Nackas kommunala skolor och förskolor serverar cirka 19 000 portioner varje dag, det vill säga omkring 3 miljoner portioner per år. Men all mat hamnar tyvärr inte i barnens och elevernas magar utan blir över och kan inte tas till vara. Kökspersonalen försöker givetvis planera för att inte laga för mycket mat men uppskattningsvis blir överskottet ändå cirka 180 ton per år.

För att rädda den överblivna maten inför nu Nackas kommunala skolor och förskolor ”Klimatlådan”. Klimatlådan innebär att elever och anställda kan fylla en medhavd matlåda med överbliven mat efter lunchens slut. De betalar matens självkostnadspris och betalningen görs till skolans eller förskolans Swishnummer.

- Om Klimatlådan skulle bidra till att minska mängden överbliven mat med en fjärdedel, det vill säga 45 ton, skulle det innebära en besparing på cirka 1,1 miljoner kronor. Så förutom att Klimatlådan bidrar till en minskad miljöpåverkan ger den även en besparing som kan återinvesteras i maten och ge skolorna och förskolorna möjlighet att satsa på mer ekologiska livsmedel, berättar Helena Pettersson, kostekonom i Nacka.

Nackas kommunala skolor och förskolor har höga ambitioner med måltidsverksamheten och satsar på egna tillagningskök. Maten ska vara god, näringsriktig och hållbar. Måltiderna ska också bidra till att grundlägga hälsosamma och miljövänliga matvanor bland barn och elever.

-Klimatlådan är en del i ett större arbete med hållbara måltider där vi bland annat eftersträvar att integrera måltiderna i det pedagogiska arbetet. Det finns så många mervärden att hämta när det gäller mat och lärande. Om vi kan öka elevernas förståelse för helheten, det vill säga hur mat, hälsa och miljö hänger ihop, kommer fler kunna utveckla en hållbar livsstil, säger Helena Pettersson.

Vill du veta mer? Kontakta kostekonom Helena Pettersson, e-post: helena.pettersson@nacka.se, tfn: 070-291 25 88, eller Ann Sundman Brott, utbildningsstrateg, e-post: ann.sundman.brott.@nacka.se, tfn: 070-431 94 92. 

Se gärna Nackas kommunala skolors och förskolors vägledningsdokument för Hållbara måltider (Pdf, 1,1 Mb)


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


I Nackas kommunala förskolor och skolor ska alla barn och ungdomar känna sig trygga och undervisningen ska anpassas till de individuella förutsättningarna. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev.

Nacka är en av de främsta skolkommunerna. Nackas kommunala skolor och förskolor når goda resultat tack vare fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi använder moderna tekniska hjälpmedel och fokuserar på att utveckla pedagogiken och metodiken för att stödja lärande. Tydlig ledning, engagerade medarbetare, lärande nätverk och en gemensam kultur är viktiga delar i vår organisation.

Inom Nackas kommunala skolor finns all utbildning från förskola till skola och gymnasium. Nackas kommunala skolor består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. 

Vi tar fram den maximala potentialen hos alla barn och elever varje dag!

I Nackas kommunala förskolor och skolor ska alla barn och ungdomar känna sig trygga och undervisningen ska anpassas till de individuella förutsättningarna. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev.

Nacka är en av de främsta skolkommunerna. Nackas kommunala skolor och förskolor når goda resultat tack vare fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi använder moderna tekniska hjälpmedel och fokuserar på att utveckla pedagogiken och metodiken för att stödja lärande. Tydlig ledning, engagerade medarbetare, lärande nätverk och en gemensam kultur är viktiga delar i vår organisation.

Inom Nackas kommunala skolor finns all utbildning från förskola till grundskola och gymnasium. Vi har även resursskolor samt anpassade grund- och gymnasieskolor. Barn- och elevhälsan är nära knuten till vår verksamhet.

Nackas kommunala skolor
Granitvägen 15
131 40 Nacka
Sverige