Gå direkt till innehåll
Nackaelever har fokus på återvinning i samband med Earth Hour 

Pressmeddelande -

Nackaelever har fokus på återvinning i samband med Earth Hour 

Inför Earth Hour den 23 mars arbetar elever i låg- och mellanstadiet på 19 av Nackas kommunala skolor med ett projekt om avfallets påverkan på miljön. Den 26 mars till och med den 9 april kommer elevers arbeten att ställas ut i Nacka forum.

För trettonde året har PEAK-nätverket inspirerat Nackas kommunala skolor att göra ett temaarbete i anslutning till Earth Hour. I år är temat ”Alla vinner när du återvinner”. Lärarhandledningen är framtagen i samarbete med Nacka vatten och avfall.

- Med årets tema vill vi ge eleverna kunskap om hur vårt avfall påverkar vår miljö och vad de själva kan göra för att skapa ett hållbart samhälle. Avfall och återvinning är idag en komplex företeelse som i hög grad bygger på individens medvetenhet och kunskap. Därför är det viktigt för oss att vara med i detta samarbete, säger Camilla Skoogh, avfallshandläggare med ansvar för miljöpedagogisk verksamhet, Nacka vatten och avfall.

Till sin hjälp har skolorna fått en lärarhandledning för lågstadiet och mellanstadiet med förslag på lektioner som pedagogiskt och varierat introducerar eleverna i ämnet. Handledningen innehåller bland annat länkar till filmer, förslag på diskussionsfrågor och olika aktiviteter att genomföra med eleverna.

- Detta är ett fantastiskt tillfälle att i skolan kunna lyfta fram vikten av återvinning för att skapa en hållbar framtid. Temat knyter an till flera delar ur läroplanen, säger Karin Skarstedt, PEAK-samordnare, Nackas kommunala skolor.

En av uppgifterna i temat är att skapa konstverk av förpackningar som eleverna tagit med sig hemifrån. Elevernas kreativa arbete kring temat kommer att visas på en utställning i Nacka vatten och avfalls hubb i Nacka forum från och med 26 mars till och med 9 april.

Deltagande skolor:
Björknässkolan, Boo gårds skola, Borgvallaskolan, Ektorps skola, Igelboda skola, Jarlabergs skola, Järla skola, Myrsjöskolan, Neglinge skola, Orminge skola, Duvnäs skola, Saltsjöbadens samskola, Sickla skola, Sigfridsborgs skola, Skuru skola, Stavsborgsskolan, Sågtorpskolan, Vilans skola, Älta skola.

MER INFORMATION

Här finns lärarhandledningen

Kontaktpersoner: Nackas kommunala skolor och förskolor: Annelie Adolfsson, Karin Eliasson Skarstedt. Nacka vatten och avfall AB: Camilla Skoogh.

Om PEAK: PEAK-konceptet utvecklades i Kalifornien på 70-talet och hade som mål att kapa topparna i energiförbrukningen. Under 90-talet började Nackas kommunala skolor att samarbeta med skolor i Kalifornien och tillsammans utvecklade de ett utbildningsmaterial inom hållbarhet. PEAK-nätverkets styrka är att sprida goda erfarenheter och arbetssätt mellan skolor i Nacka. Skolorna och lärarna inspirerar varandra att arbeta med PEAK och hållbar utveckling tillsammans med eleverna. Läs mer på: www.nacka.se/peak

Om Nacka vatten och avfall: Nacka vatten och avfall AB är ett helägt aktiebolag till Nacka kommun med ansvar för kommunens vatten och avlopp samt avfalls- och återvinningsverksamhet. Nacka vatten och avfalls tjänster skapar förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart samhälle. För att inspirera och öka kunskapen kring avfall, kretslopps- och vattenfrågor erbjuder bolaget en rad aktiviteter till skolor och förskolor i Nacka. Läs mer på: www.nacka.se/nackavattenavfall/skola

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Nackas kommunala förskolor och skolor ska alla barn och ungdomar känna sig trygga och undervisningen ska anpassas till de individuella förutsättningarna. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev.

Nacka är en av de främsta skolkommunerna. Nackas kommunala skolor och förskolor når goda resultat tack vare fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi använder moderna tekniska hjälpmedel och fokuserar på att utveckla pedagogiken och metodiken för att stödja lärande. Tydlig ledning, engagerade medarbetare, lärande nätverk och en gemensam kultur är viktiga delar i vår organisation.

Inom Nackas kommunala skolor finns all utbildning från förskola till skola och gymnasium. Nackas kommunala skolor består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. 

Vi tar fram den maximala potentialen hos alla barn och elever varje dag!

I Nackas kommunala förskolor och skolor ska alla barn och ungdomar känna sig trygga och undervisningen ska anpassas till de individuella förutsättningarna. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev.

Nacka är en av de främsta skolkommunerna. Nackas kommunala skolor och förskolor når goda resultat tack vare fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi använder moderna tekniska hjälpmedel och fokuserar på att utveckla pedagogiken och metodiken för att stödja lärande. Tydlig ledning, engagerade medarbetare, lärande nätverk och en gemensam kultur är viktiga delar i vår organisation.

Inom Nackas kommunala skolor finns all utbildning från förskola till grundskola och gymnasium. Vi har även resursskolor samt anpassade grund- och gymnasieskolor. Barn- och elevhälsan är nära knuten till vår verksamhet.

Nackas kommunala skolor
Granitvägen 15
131 40 Nacka
Sverige