Nacka har gått till final i Kranvattentävlingen!

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2020 16:39 CEST

Nacka är en av två vinnare i deltävlingen för Kranvattentävlingen som hölls i Västerås idag.

Nacka tävlar om Sveriges godaste dricksvatten

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2020 10:10 CEST

Kranvattentävlingen 2020 är igång och Nacka är med och deltar. Vatten i kranen är en vardagslyx som vi inte få ta för givet. Nu är Nacka vatten och avfall med och tävlar om att leverera Sveriges godaste kranvatten. Tävlingen anordnas av Svenskt vatten vart femte år.

Fler Nackabor sorterar matavfall men fortfarande långt till målet

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2020 09:45 CEST

2500 ton matavfall samlas in i Nacka per år. En miljöbesparing motsvarande en bilresa 62,5 varv runt jorden. Men fortfarande består 40% av Nackabornas soppåse av matavfall. Det innebär att stora mängder matavfall går upp i rök istället för att bidra till biogas och biogödsel.

Nu möjligt att lämna lastpallar för återbruk på Nackas kretsloppscentraler

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2020 07:28 CEST

Både privatpersoner och företag välkomnas nu att lämna använda lastpallar för återanvändning till Boo och Östervik kretsloppscentral. Insamlade lastpallar hämtas av Nacka vatten och avfalls samarbetspartner och går till återanvändning. Trasiga pallar renoveras så att även de kan återanvändas.

Ungdomar arbetar för att förhindra skräp i sjöar och hav

Pressmeddelanden   •   Aug 04, 2020 14:12 CEST

Fimpar och skräp som slängs i våra rännstensbrunnar spolas rätt ut i vattendrag och hamnar till slut i Saltsjön och Järlasjön. Detta har sommarjobbande ungdomar i Nacka uppmärksammat genom att skapa asfaltsmålningar kring rännstensbrunnar på skolgårdar. Projektet är ett samarbete mellan Nacka vatten och avfall och Skolgårdsprojektet som drivs av Nacka kommun.

Nacka är näst bästa avfallskommun i Stockholms län

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2020 08:47 CEST

Nacka är länets näst bästa avfallskommun med ett sammanvägt index på 76,6 poäng av 100 möjliga. Nöjda kunder, uppskattade besök på kretsloppscentralerna och bra miljövärden bidrog till placeringen i Avfall Sveriges årliga ranking.

Nej tack till sopsäckar på kretsloppscentralen

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2020 08:19 CEST

Just nu är det högtryck på kretsloppcentralerna i Nacka. Antalet besök och insamlade mängder avfall har under året ökat med 20% jämfört med föregående period 2019. Nacka vatten och avfall vill nu påminna Nackabor om att tömma sopsäcken (och annat emballage) samt sortera innehållet i rätt containrar. Målet är att minska felsorteringen så att mer avfall går till återvinning istället för förbränning.

Nacka deltar i nationell skräpmätning 12-18 juni

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2020 08:47 CEST

Naturvårdsverket har gett Håll Sverige Rent uppdraget att genomföra en nationell skräpmätning som ska ge en bild av hur nedskräpningssituationen ser ut i Sverige som helhet. Nu genomförs mätningar i Nacka med stöd av Nacka vatten och avfall.

Samarbete ska hjälpa till att använda vattnet smart

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2020 11:31 CEST

Nu startar Nacka vatten och avfall kampanjen ”Hållbar vattenförbrukning” som syftar till att öka kunskapen om vårt viktigaste livsmedel; dricksvattnet och att ge konkreta tips kring hur man kan använda vattnet smart som är mer relevant än någonsin nu när det både är varmt och vi är hemma mer. Kampanjen är ett samarbete med Stockholm vatten och avfall och dess medlemskommuner.

Mycket textil samlas in i Nacka men mer behöver göras

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2020 14:45 CEST

Ny statistik visar att Nackabor är hyfsat bra på att lämna in kläder och andra textilprodukter för återanvändning. Men mycket textil hamnar fortfarande i soppåsen och vägen till en hållbar textilkonsumtion är lång. Nu vill Nacka vatten och avfall uppmana konsumenter att gör mer hållbara val.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD
  • maeptsui.rnyosuztobt@nhlvocua.gxseqe jr
  • 070-431 96 29

Om Nacka vatten och avfall AB

Hållbar samhällsutveckling kring vatten- och avfallstjänster i Nacka

Nacka vatten och avfall AB är ett helägt bolag av Nacka kommun och levererar säkra vatten- och avfallstjänster för alla som besöker, lever eller verkar i Nacka. Detta skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och god livsmiljö.

Adress

  • Nacka vatten och avfall AB
  • Nacka stadshus, Granitvägen 15
  • 131 81 Nacka