Pressmeddelande -

Bikerkulturen tar kampen för Svenska folkets rätt till valfri klädsel på krogen!

Polisens förföljelser och trakasserier får alltmer bisarra
former. Nu går det så långt att de börjar spilla över på allmänhetens
rättigheter också. För det senaste fenomenet av åtgärder med inriktning på att
krympa livsrummet för bikerkulturen och exkludera klubbmedlemmar från resten av
befolkningen, är nu ett förbud mot kläder med tryck eller brodyr som visar
grupp- eller föreningstillhörighet. Och denna gång erkänner polisen sin
medverkan i förbudet genom att tillstå att reglerna har tillkommit i samarbete
med polisen.

Det är tre krogar i Överkalix och Övertorneå som på detta
vis går polisens ärenden och agerar för att komma runt lagstiftningen och
rättsväsendet. Krogarna säger också öppet att klädförbudet avser såväl Hells
Angels som exempelvis Socialdemokraternas kläder och tryck. Så långt kan allt
tyckas väl då reglerna är lika för alla.

Polisen visar ett totalt förakt för lag och domslut!

Dock handlar ett klädförbud inte bara om att olika
klädesdräkter skall behandlas lika. Ärendet är betydligt större än så. Ty detta
klädförbud är bara ett sätt att komma runt det faktum att sex olika
domstolutslag fastslagit att ett kommunalt västförbud i krogmiljön strider mot
grundlagen och samtidigt konstaterat att mc-emblem är skyddade dels enligt
yttrandefriheten men även utefter en prejudicerande dom i Högsta Domstolen
avseende just emblem. Däri ligger problemets kärna och däri ligger också
anledningen till att bikerkulturen och Payback kommer att bekämpa detta klädförbud
likaväl som de tidigare västförbuden.

Det allvarliga i saken är att polismyndigheten sätter sig
över landets högsta domstols beslut och vägrar följa detsamma. När en
rättsvårdande myndighet öppet agerar för att kringgå lag och domslut är det hög
fara å färde. För om polisen inte följer lagen sätter de ett föredöme som unga
människor som ser upp till polisen kan tänkas följa. Och, vad mera är att
polisen visar ett exempellöst och totalt respektlöst beteende mot rättsväsendet,
lagen och domsluten. Polismyndigheten vägrar att följa de demokratiska
spelreglerna vilket i förlängningen måste få mycket allvarliga konsekvenser för
Sverige som en demokratisk statsbildning. Inte bara skadar polismyndigheten
sitt eget rykte utan skadar djupt Sveriges internationella anseende som
rättsstat ytterligare. Ett förhållande som redan är satt under frågetecken
efter Wikileaks och Assanges angrepp på Sverige som demokrati och rättsstat.

Polisen kör över Sveriges Regering och Statsminstern

Polisens visade förakt för lag och dom slutar dock inte här.
Polismyndigheten sätter sig också över vad Statsministern, såsom yppersta
representant för regeringen, uttalat rörande väst- och klädförbud. “Vi
lagför folk i enlighet med brottsbalken i Sverige. Det vill säga begår man
brott kan så kan man lagföras för det. Andra typer av inskränkningar har vi ju
varit aktsamma att göra eftersom det anses stå i konflikt med vår syn på
yttrandefriheten”…”
Det är bättre att i så fall åtgärda och
lagföra den kriminalitet de står för snarare än att se över vilken klädsel de
har”
.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=4491504

Det är en djupt oroväckande och alarmerande utveckling när
ett lands polismyndighet vägrar följa ett lands lag, domslut och regering. I
andra statsbildningar kallas ett sådant fenomen Diktatur och Polisstat…

Bikerkulturen och Payback Sverige kommer dock att ta kampen för alla
svenska medborgares rätt att gå klädda som de vill i krogmiljön. Vi kommer att
föra upp ärendet till Europadomstolen och därvid få ett domslut med rättsverkan
över hela Sverige och i alla krogmiljöer. För då Polisen vägrar följa lagen
agerar bikerkulturen inom lagens råmärken och driver sin kamp utefter de
demokratiska spelreglerna. Vi tar kampen för bikerkulturens medlemmar såväl som
för alla Sveriges medborgares rätt att gå klädda som de vill och känner på
svenska krogar!

Artikellänk:

http://svt.se/2.56952/1.2479286/kroggaster_med_kladtryck_stoppas?lid=puff_2479292

http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=5996912

Peter Schejrva för Payback Sverige

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • klädförbud
  • nättidningen payback
  • payback sverige
  • peter schjerva
  • plagg med tryck eller brodyr som anger grupp- eller föreningstillhörighet

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Payback Sverige är ett bikerpolitiskt organ för opinionsbildning i form av bikerpolitiska skrivelser samt drivande av övergripande juridiska ärenden vars utgång påverkar flertalet inom bikerkulturen. Payback kommer att driva vissa ärenden själv och i andra anlita juridisk expertis.

Payback är en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal.