Pressmeddelande -

En andra ingrediens i bikerstigmatiseringen!

Att låta en minoritets gärningar bilda underlag för stigmatisering

En andra ingrediens i försöken att stigmatisera bikerklubbar specifikt och bikerkulturen i allmänhet är det uppenbara försöket att koppla en stor grupp till en liten minoritets föreningstillhörighet. Fenomenet har funnits länge men fått nytt bränsle i och med kravet på polismyndigheterna att redovisa faktiska resultat utefter  den stora resursökning myndigheten tillförts i och med “mobiliseringen mot grov, organiserad brottslighet”.

Då polisen trots resurssökningen gått på den ena minen större än den andra, inte mist förevisat i vad polisen kallade “”Det här är en av de största framgångarna i kampen mot organiserad brottslighet och den troligen största insatsen någonsin mot mc-kriminella”, via jätterazzian i Göteborg, så blir polisens situation alltmer desperat. De griper efter minsta halmstrå och tillgriper nu alltmer en ny metod – att försöka koppla en liten minoritets eventuella brottsliga gärningar till att som helhet vara klubb- och/eller mc-relaterat.

Individbaserat – inte föreningsknutet

Fenomenet kan beskådas i den medialt uppmäksammade ekohärvan i Karlstad där 3 av 17 personer tillhör en mc-klubb och nu i dagarna genom en ny utredning om ekobrott där en av nio misstänkta personer redovisas vara klubbansluten.

Det är ett lika uppenbart rättsligt som medialt övergrepp att dels använda olika personers handlingar till att försöka kriminalisera en förening och dels igenom att personerna i sammanhanget i Karlstad utgör 16 % av de åtalade och i Stockholmshärvan 11 % till att försöka vara föreningsanknutet. De stora grupperna i bägge fallen tillhör företagarvärlden varför det rätta begreppet i så fall måste vara “den kriminella företagarvärlden”. Men, inte heller det begreppet är korrekt då de åtalade inte representerar företagarvärlden som sådan utan bara sig själva som individer.

Skrivelsen bortser i sin helhet från att föregripa det rättsliga utslaget utan de faktiska fallen används här bara för att illustrera ett fullständigt barockt beteende i att lägga föreningar till last för vad individer eventuellt gör likasom i att försöka skjuta en skuld på en minoritet istället för att se efter majoritetens tillhörighet. Och, det felaktiga i, att vad saken än avser, försöka lägga grupper till last för individers eventuella gärningar.

Länkar:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/rot-bedragarnas-nota-76-miljoner 

http://www.vf.se/nyheter/karlstad/irriterat-i-rattssalen

Polisens fiaskoinsatser 2010:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/resultatet-av-de-tvaa-stoersta-polisinsatserna-mot-mc-klubbarna-2010-558444

Peter Schjerva för Nättidningen Payback / Payback Sverige

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • individbaserat
  • nättidningen payback
  • payback sverige
  • massmedias desinformationskampanj
  • massmedial lynchkampanj
  • polisens desinformation
  • polisens propaganda

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name