Pressmeddelande -

En ingrediens i polisens systematiska övergrepp mot bikerkulturen!

Beslag hos enskild som grund för föreningshusrannsakan!?

En ingrediens i polisens systematiska övergrepp mot bikerkulturen har länge varit att låta visiteringar, kroppsbesiktningar, fordonsgenomgångar bilda underlag för att genomföra husrannsakningar i såväl privata utrymmen som i olika klubbhus.

Tendensen är att detta fenomen är ett verktyg som i framtiden kommer att användas allt flitigare såsom ett systematiskt rättsövergrepp gentemot bikerklubbarna. För återigen är ju saken så att det som drabbat personer ur vilken grupp eller subkultur som helst får ett helt annorlunda händelseförlopp när det avser medlemmar ur bikerkulturen.

Olika behandling av olika människor och grupper

Ty gentemot vilken annan grupp av människor skulle ett beslag, oavsett vad, tillåtas få ligga till grund för beslut om  husrannsakan hos det företag den misstänkta personen arbetar för eller i olika föreningslokaler personen tillhör? Jag citerar här Sveriges Grundlag, Regeringsformen, 2:a paragrafen:  ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet”.

Publiceringssyfte

Kan någon som läser de ur de nedanstående länkade artiklarna verkligen anse att staten i dessa frågor behandlar bikers och andra människor likvärdigt? Och, gå då till ert eget minne och rannsaka om ni exempelvis någonsin hört talas om att exempelvis ett dopinginnehav hos en idrottsman föranlett husrannsakan på en idrottsförenings kansli? Exemplen kan göras otaliga men jag tror nog ni förstår vart jag syftar.

Varför skriver då Payback om detta fenomen? Jo, för att endast genom att belysa fenomenet och därmed väcka medias och uppmärksamhet  kring övergreppet kan man någonsin hoppas på att vinna insikt hos den breda allmänheten eller hos medias representanter om vad som försiggår och systematiskt drabbar bikerkulturen närmast dagligen!

Länkar:
http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1354512/Misstaumlnkt-stoumlldgods-hittades-hos-Bandidos.html
http://hd.se/skane/2011/01/05/tre-anholls-for-forberedelse-av/

Peter Schjerva för Nättidningen Payback / Payback Sverige

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • polisens desinformation
  • nättidningen payback
  • payback sverige
  • bikerpolitik
  • polisens propaganda

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name